Case study: Opracowanie strategii biznesowej

7554branża stalowa

Sytuacja wyjściowa firmy i postawione cele

Firma zajmująca się produkcją i serwisowanie konstrukcji wielkopowierzchniowych hal, działający na terenie Europy Środkowej i w krajach skandynawskich. Firma zgłosiła się po wielu zmianach kadrowych i potrzebowała poukładania strategicznych kierunków działań firmy na najbliższe lata. Głównym celem dla firmy była optymalizacja kosztów operacyjnych związanych z marketingiem i pozyskanie nowych zleceń z docelowych rynków.

  • CEL DZIAŁAŃ: Opracowanie strategicznych kierunków rozwoju firmy

  • BRANŻA: Konstrukcje stalowe

  • NARZĘDZIA: Analiza strategiczna, badania marketingowe, pozycjonowanie, opracowanie strategii, opracowanie planu operacyjnego

  • REZULTAT PROJEKTU: Opracowanie strategii rozwoju biznesu

  • EFEKT FINANSOWY: Optymalizacja działań i zbudowanie celów sprzedaży +10% Y/Y

Umów konsultację

Wykonane działania

Prace dla klienta zostały rozpoczęte warsztatami strategicznymi z udziałem zarządu, managerów działów, reprezentantów marketingu i sprzedaży oraz obsługi klienta. Po warsztatach opracowany został harmonogram działań. Początkowo wykonana została analiza makrootoczenia, analiza mikrootoczenia, w tym trendy na rynku, analiza 5 sił Portera, analiza benchmarkingowa, analiza konkurencji. Następnie przeprowadzono badania marketingowe ilościowe i jakościowe (użyte metody: ankieta CAWI oraz wywiady IDI).

Na bazie zebranych danych opracowana została strategia rozwoju, wyznaczone odświeżone DNA marki oraz rekomendacje strategicznych działań. Dodatkowo opracowany został plan operacyjny wraz z krokami milowymi i planowanym budżetem wdrożeniowym.

Efekty działań

Opracowana strategia pokazała jakie kierunki rozwoju powinna obrać firma, by osiągnąć założone cele. Dodatkowo odświeżono wizerunek marki i wewnętrzne procesy związane ze sprzedażą i marketingiem.

Firma przyjęła plan operacyjny i wyznaczyła dalsze kroki działania. Wszyscy pracownicy firmy zostali poinformowani o nowych kierunkach działań i odświeżonym pozycjonowaniu.