Compliance w firmie

 • Temat: Compliance w firmie.Postaw na efektywne działanie biznesu.
 • Data i miejsce: 17.05.2023, platforma ClickMeeting
 • Cena: 1400 PLN netto + VAT

  ⏰ Rabat:
  za zgłoszenie do 15.03.2023 -10% z hasłem EARLY BIRD 10
  ♟️ Zgłaszając 2 lub więcej osoby z jednej firmy – rabat 100 zł netto/osoba!
8437Compliance w firmie

O szkoleniu

Wprowadzenie Compliance w firmie skutecznie minimalizuje ryzyka braku zgodności w funkcjonowaniu organizacji oraz wpływa na poprawę jej rentowności.  Wdrożenie systemu Compliance pozwala zarządzającym na bieżąco identyfikować i mitygować ewentualne ryzyka, jak również minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

Compliance w biznesie odnosi się do przestrzegania standardów i regulacji, które mają zastosowanie do danego sektora lub branży. Obejmuje to przestrzeganie prawa, przepisów rządowych, standardów etycznych i innych wymogów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony interesów klientów oraz innych interesariuszy.

Zachowanie zgodności z przepisami i standardami jest kluczowe dla biznesów, ponieważ pozwala im na minimalizowanie ryzyka wystąpienia problemów, takich jak naruszenie poufności danych, straty finansowe czy straty reputacji. Ponadto, dbanie o zgodność z przepisami i standardami może pomóc przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu klientów i zwiększaniu ich zaufania, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia ich rentowności.

Celem szkolenia Compliance w firmie jest nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej skutecznego wdrożenia w organizacji systemu Compliance. Zapoznanie z regulacjami prawnymi, które definiują zakres oraz wymogi związane z Compliance w firmie.

Korzyści dla uczestników

 • Nauczysz się jak wybrać regulacje prawne i standardy adekwatne do zdefiniowania funkcji zgodności dla swojej organizacji.
 • Dowiesz się jak wskazać i umiejscowić w organizacji rolę Compliance Officera.
 • Sprawdzisz jak definiować elementy systemu Compliance.
 • Poznasz sposoby na to jak skutecznie wdrożyć i monitorować system Compliance w firmie.

Program szkolenia 

 1. Regulacje prawne istotne dla systemu Compliance w organizacji.
 2. Compliance, czyli system zarządzania zgodnością w organizacji.
 3. Analiza ryzyk Compliance.
 4. Polityka i organizacja Compliance, rola kierownictwa.
 5. Rola Compliance Officera oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji.
 6. Podstawowe regulacje systemu Compliance w organizacji.
 7. Weryfikacja partnerów biznesowych.
 8. Przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktowi interesów w organizacji.
 9. Ewaluacja systemów zarządzania zgodnością.
 10. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające.
 11. Whistleblowing, czyli skuteczny system zgłaszania naruszeń.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

 • Członkowie zarządów;
 • Pracownicy działów: Compliance, prawnego, bezpieczeństwa, audytu, kontroli wewnętrznej;
 • Menedżerowie, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień Compliance, aby móc bezpiecznie i profesjonalnie zarządzać i kierować zespołami.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma

 • Praktyczne szkolenie w wymiarze 8h szkoleniowych
 • Szkolenie w formule online na platformie ClickMeeting
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • Sesja Q&A
 • Certyfikat drukowany po całym cyklu szkoleń

Dlaczego warto szkolić się z nami?

 

SUS 2.0.

Szkolenie prowadzi

Mirosława Zachaś – Lewandowska

Trener, doradca, założyciel firmy szkoleniowo – doradczej „Waluta Wiedzy”. Prowadzi szkolenia z zakresu: edukacji finansowej, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, a także doradza w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach.

Przez 17 lat współtworzyła instytucję finansową, a przez prawie 14 lat jako Wiceprezes Zarządu, była odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zasad ładu korporacyjnego, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów.

W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2022 roku uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET.

Kamila Kierzek

Interesuje Cię dedykowany program dla Twojej firmy?

 

Kamila Kierzek-Mechło

kamila.kierzek-mechlo@buzzcenter.pl
tel. 533 980 420

Sprawdź ciekawostki na naszym blogu

 • Badania marketingowe w biznesie

  Badania marketingowe w biznesie – badania CAWI

  Rozwój biznesu wymaga od przedsiębiorców bardzo dobrej znajomości rynku, produktów, ale przede wszystkim znajomości potrzeb klienta. To on jest kluczowy w całym procesie sprzedaży, a idealne prowadzenie firmy polega zbudowaniu oferty tak, by odpowiadała ona na oczekiwania Klientów. Badania marketingowe w biznesie są jednym z najlepszym sposobów, by to osiągnąć.

  Czytaj dalej
 • działania marketingowe

  Działania marketingowe – jak je optymalizować, by nie wyrzucać pieniędzy do kosza?

  Działania marketingowe, a zwłaszcza budżet marketingowy w wielu firmach to kość niezgody. Przez wielu uważany jest jedynie za wydatek, inni dodają, że jest zbędny i można realizować cele firmy jedynie poprzez działania handlowe.

  Czytaj dalej
 • Analiza makroekonomicznaav

  Analiza makrootoczenia w budowaniu strategii marketingowej

  Analiza makrootoczenia jest pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem w opracowaniu strategii marketingowej jest pozyskanie możliwie dużej wiedzy na temat rynku, otoczenia, marki, własnych działań, klienta. To niewątpliwie kluczowe elementy, ale to nie od tej części należy pracować nad strategią.

  Czytaj dalej
 • Badania marketingowe

  Badania marketingowe w procesie budowania strategii

  Badania marketingowe to proces, podczas którego gromadzimy obiektywne i wartościowe informacje, a następnie przetwarzamy je po to, by uzyskać całościowe spojrzenie na biznes, ocenić szanse na sukces prowadzonego przedsiębiorstwa oraz dowiedzieć się jak myśli i czego oczekuje nasz Klient. Na czym polegają badania marketingowe w procesie strategii? Przeczytaj!

  Czytaj dalej