Employee Advocacy

Siła pracowników Twojej firmy

Employee Advocacy

Czym jest audyt marketingowy?

Audyt jest całościową oceną działań marketingowych i komunikacyjnych w Twojej firmie. Przedstawimy Ci go w formie prezentacji, wraz z wykresami i grafikami, tak by łatwo było go użyć w codziennych dokumentach firmy.

 

Celem procesu audytowego jest weryfikacja dotychczasowych działań i sprawdzenie ich pod kątem grupy docelowej. Czy prowadzone działania i akcje marketingowe odpowiadają na potrzeby klientów oraz czy przekaz jaki komunikujesz ma realny wpływ na wyniki finansowe organizacji. Wskażemy mocne i słabe strony, a także podpowiemy jak efektywnie wykorzystać zasoby jakie posiada Twoja firma.

Pomożemy zdiagnozować błędy lub niedociągnięcia, które utrudniają dalszy rozwój rynkowy. Podczas naszej współpracy przeprowadzimy audyt działań marketingowych, otoczenia biznesowego, rynku i konkurencji. Wierzymy, że tylko poznanie pełnego otoczenia rynkowego pozwala na zrozumienie potrzeb. Przeprowadzimy również analizy działań w kanałach komunikacji marketingowej, sprawdzimy identyfikację wizualną firmy i wytypujemy obszary do poprawy. Oferujemy dogłębną analizę sytuacji, w której jest Twoja firma oraz podjętych przez Ciebie działań.

Korzyści z przeprowadzenia audytu marketignowego przez zewnętrzną firmę:

  • Spójność przekazu

    Materiały komunikacyjne budują wizerunek marki, a tylko ich spójność zapewni jasny i klarowny przekaz. Kompleksowa analiza pozwoli nam na wskazanie kierunków w jakich powinna iść marka i wytypować które materiały warto używać, by zachować spójność przekazu.

  • Poprawa efektywności

    Dzięki audytowi określimy mocne i słabe obszary bieżącej komunikacji, ocenimy ich wpływ na wynik finansowy firmy i zwrot z inwestycji (ROI). Wskażemy obszary, które lepiej mogą konwertować na pozyskiwanie leadów i zamykanie sprzedaży.

  • Rentowność

    Działania marketingowe często oceniane są jako centrum kosztów. Po przeprowadzonym audycie wskażemy obszary, w których warto poprawić efektywność koszową.