USŁUGA Profesjonalne konto na LinkedIn

29 lutego 2020 - 31 grudnia 2020

PROFESJONALNE KONTO NA LINKEDIN

Co wykonamy w ramach usługi?

W ramach usługi PROFESJONALNE KONTO NA LINKEDIN opracujemy Twój profil osobisty na portalu.

Przygotujemy indywidualny audyt profilu osobistego LinkedIn wraz ze wskazaniami dotyczącymi publikowanych treści.

W ramach usługi otrzymasz indywidualną instrukcję jak krok po kroku, samodzielnie zbudować profil. Opracujemy dla Ciebie wskazówki dotyczące poszerzania sieci kontaktów, skutecznego zapraszania, wskażemy właściwy kierunek do samodzianego publikowania treści oraz przekażemy Ci dodatkowe materiały jak np. check lista profesjonalnego konta LinkedIn. Dodatkowo masz możliwość konsultowania z nami poszczególnych elementów profilu.

Analiza krok po kroku

 • Zebranie wywiadu o Twoich potrzebach oraz wyznaczenie celu „bycia” na LinkedIn (możemy umówić się na rozmowę telefoniczną lub wypełniasz wysłany przez nas formularz zapytania)
 • Następnie poprosimy Cię o przesłanie bazowych materiałów jak CV, listy skończonych szkół i kursów, zdjęcia czy referencje oraz podsumowania projektów itp oraz print screeny z konta (wskażemy dokładnie jak to zrobić).
 • Ustalamy zakres profilu i co chcesz pokazać, a następnie przesyłamy Ci opracowany audyt zawierający podpowiedzi oraz przykładowe teksty.
 • Po ich akceptacji tworzymy rekomendacje i plan profilu w języku polskim. Jeśli zależy Ci na profilu w innym języku, dostaniesz od nas instrukcje jak wykonać wdrożenie.

Audyt wykonamy w ciągu 7 dni roboczych od przekazania przez Ciebie wszystkich wskazanych materiałów.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Od lat funkcjonuje błędne przeświadczenie, że profil osobisty na LinkedIn służy jedynie do szukania pracy i powinien być Twoim wirtualnym CV. Profil LinkedIn to coś znacznie szerszego, to Twoja wirtualna wizytówka. Wspiera Cię zarówno w procesie szukania pracy, ale również przy budowaniu marki osobistej oraz pozyskiwaniu nowych klientów i partnerów biznesowych. Profil, który jest dobrze prowadzony może nawet skutecznie zastąpić strony www (np. w przypadku freelancerów).

Jeśli posiadasz już swój profil i go aktywnie prowadzisz, analiza jego wyglądu i treści jest dobrym wyborem. Wskażemy Ci, na co zwrócić uwagę, co i jak poprawić, by osiągał lepsze wyniki. Ta usługa pomoże Ci wzmocnić wizerunek eksperta i poprawi pozycjonowanie w sieci.

Przeczytaj o potencjale LinkedIn

Moc LinkedIn.

 • To międzynarodowy portal, który służy do budowaniai utrzymywania relacji biznesowych
 • To wirtualna wizytówka
 • Skupia różne grupy zawodowe, a Ty jako użytkownik masz do nich ułatwione dotarcie
 • To świetny sposób na autoprezentacje w sieci
 • To kopalnia wiedzy branżowej, codziennie miliony użytkowników publikują ciekawe treściw postaci artykułów własnych, komentarzy do tekstów branżowych czy prezentacje i e-booki na Slide Share
 • Budujesz siatkę kontaktów, która może przełożyć się na znalezienie lepszej pracy czy rozwinięcie kontaktów biznesowych
 • Networking, networkingi jeszcze raz networking

Jakie elementy analizujemy?

 • Analizę rozpoczynamy od poznania Twoich oczekiwań, potrzeb i od poznania Ciebie. Pytamy do kogo i w jakim celu chcesz dotrzeć. Opracowujemy zarys strategii działań i typujemy obszary, które są dla Ciebie najbardziej istotne.
 • Podczas projektu skupiamy się na elementach takich jak: zdjęcie, zdjęcie w tle, nagłówek, podsumowanie zawodowe, doświadczenie, edukacja, umiejętności oraz osiągnięcia. Otrzymujesz wiele rekomendacji jak na bieżąco dodawać poszczególne elementy oraz jak zdobywać nowe rekomendacje.
 • Dodatkowo przekażemy wskazówki na temat budowania efektywnej sieci kontaktów oraz publikacji treści na Twoim koncie. Wskażemy Ci jak mierzyć efektywność profilu osobistego LinkedIn.
 • Pełen dokument otrzymasz od nas w takiej formie, by zawsze można było wrócić do wskazówek i podpowiedzi dotyczących profilu osobistego LinkedIn. W ramach usługi możesz się z nami konsultować w razie wątpliwości.

Już dziś podejmij wyzwanie i zbuduj z nami PROFESJONALNE KONTO NA LINKEDIN!

Przeczytaj również o wskaźniku Social Selling Index. 

Regulamin

REGULAMIN USŁUGI PROFESJONALNE KONTO NA LINKEDIN

Niniejszy Regulamin określa zasady wykonania usługi oferty PROFESJONALNE KONTO NA LINKEDIN, organizowane przez BUZZcenter (zwany dalej Organizatorem), należący do Sword and Stone, z siedzibą w Nałęczowie, 24-150, ul. Partyzantów 16/15, NIP 855 15 35 712.

Usługa dostępna jest od 1.04.2020 do 31.12.2020.

Koszt usługi określa niniejszy regulamin. Cena usługi PROFESJONALNE KONTO NA LINKEDIN wynosi 249zł netto + VAT.

 • Do podanych cen należy doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Promocje nie łączą się.
 1. Cena zawiera audyt profilu, wspólne ustalenie celu, zarys działań strategicznych oraz rekomendacje do wdrożenia przez Zamawiającego.
 2. Do wykonania usługi niezbędne będzie przekazanie przez Zamawiającego zdjęć, CV, referencji i innych rzeczy wskazanych przez BUZZcenter.
 3. Zamawijacy z własnej woli może udostępnić BUZZcenter dostęp do konta osobistego Linkedin lub przekazać wskazane dane w postaci print screenów.
 4. W celu wykonania dodatkowych usług niezbędna jest indywidualna wycena.
 5. W celu zakupu odpowiedniego pakietu należy wysłać maila na adres kontakt@buzzcenter.pl lub skorzystać z możliwości zakupu (wypełnienie formularza) na stronie internetowej oferty.
 6. Usługa zrealizowana będzie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania płatności.
 7. Zamawiający ma możliwość zapłacić na postawie Faktury Pro Forma lub poprzez system PayPal. System PayPal działa na odrębnym regulaminie.
 8. Faktura VAT wystawiona będzie po zaksięgowaniu płatności.
 9. W przypadku nieterminowego uregulowania zapłaty za faktury BUZZcenter ma prawo obciążyć Zgłaszającego odsetkami wynikającymi z art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. 2018 poz.800.
 10. BUZZcenter zobowiązuje się do utrzymania wszelkie szczegółów współpracy w tajemnicy, a na życzenie Klienta podpisana zostanie umowa zachowania poufności.
 11. BUZZcenter zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu o czym poinformuje Klientów drogą mailową w terminie do 7 dni przez dokonaniem zmian.
 12. Wszelkie reklamacje wobec BUZZcenter powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny tj. Sarmacka 28/30, 02-972 Warszawa za potwierdzeniem odbioru lub na adres email kontat@buzzcenter.pl
 13. BUZZcenter rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DNYCH OSOBOWYCH

Niniejszym wyrażam zgodę̨, na przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w formularzu zgłoszeniowym i wizytówce biznesowej. Powyższe dane zostaną umieszczone w bazach danych klientów należących do Sword and Stone, właściciela marki BUZZcenter, jak również ich partnerów handlowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących organizacji przyszłych szkoleń, seminariów, konferencji i innych działaniach marketingowych prowadzonych przez powyższe spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu oraz uaktualniania umieszczonych przez mnie danych.

Jednocześnie wyrażam zgodę̨ na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń́ końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.) od Sword and Stone, właściciela marki BUZZcenter. w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Sword and Stone z siedzibą w Nałęczowie, 24-150, ul. Partyzantów 16/15, właściciel marki BUZZcenter, tel. 533 980 420 e-mail: kontakt@buzzcenter.pl

 1. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu:
  1. wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
  2. wypełnienia prawnie ciążących na Administratorze danych obowiązków w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
  3. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
  4. marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
  5. wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 powyżej mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy.
 3. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:
  1. w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń́,
  2. w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 4. W związku z wyrażeniem przedmiotowej zgody na przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługują̨ Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

 

Rezerwacja

Rodzaj biletu Cena Ilość miejsc
Audyt profilu osobistego na LinkedIn.
Opracowanie audytu profilu osobistego i wskazanie rekomendacji. W cenie: 1 grafika na zdjęcie w tle, konsultacje dotyczące wdrożeń, check lista Profesjonalne konto na LinkedIn.
249.00