Strategiczne doradztwo dla firm B2B

Strategia i doradztwo Bezpłatna konsultacja

Strategia i doradztwo

Doradztwo, audyt, strategia dla firm B2B

W BUZZcenter wierzymy, że każdy biznes może osiągnąć sukces. Konieczne jest jednak odpowiednie przygotowanie. Realizujemy działania dla firm B2B – strategia biznesowa, strategia marketingowa, strategia sprzedaży, audyt i projekty doradcze. Dzięki tym działaniom Twoja firma osiągnie założone cele biznesowe!

Nasze usługi

Strategia biznesowa

Praca nad strategią biznesową przedsiębiorstwa to pierwszy krok do realizacji planu i osiągania zysków. Ważne na tym etapie jest, by strategia była odpowiedzią na potrzeby rynku oraz by wdrożenie strategii przedsiębiorstwa było właściwie zaplanowane i opomiarowane. Nad projektem strategii pracujemy zawsze z Klientem!

raport strategia

Strategia marketingowa

Skutecznie opracujemy strategię marketingową dla Twojej marki. Nasz wypracowany sposób budowy strategii opiera się na pełnym procesie od prowadzenia niezbędnych badań oraz analiz, opracowania strategii marki i komunikacji, aż po przygotowanie plany i budżetu działań. Ze strategią łatwiej do celu!

strategia marki

Strategia sprzedaży

Budujemy strategie sprzedaży dla firm B2B, które są oparte na wiedzy o rynku, badaniach, dokładnym zmapowaniu Klienta. Strategia sprzedaży pozwoli na opracowanie szczegółowych planów sprzedaży w firmie, dzięki czemu realizacja ceku jest znacznie prostsza.

Strategia komunikacji marki

Komunikacja marki pozwala na wypracowanie właściwego wizerunku firmy oraz na pozyskanie Klientów i zyski. Kluczowe jest więc poprawne alokowanie środków na marketingu, by były one traktowane jako inwestycja, a nie jako wydatek. Właściwe zbudowanie strategii komunikacji i plan wdrożenia pomoże realizować cele.

raport marketing b2b

Audyt marketingowy

Przeprowadzony przez nas audyt marketingowy pozwala na weryfikację obecnej pozycji marki, ocenę bieżących działań oraz wychwycenie potencjalnych obszarów do poprawy. Dzięki prowadzonemu regularnie audytowi Twoja firma będzie osiągnie efektywność jakościową i kosztową.

Audyt cyfrowy

Prowadzony projekt audytu cyfrowego to odpowiedź na potrzeby rynku. Polega on na weryfikacji czy zaplanowana transformacja cyfrowa jest przygotowana poprawnie. Analizowane są również wdrożone narzędzia digitalowej jak CRM czy marketing automation, zwłaszcza czy są one skutecznie wykorzystywane w firmie.

webinary o marketingu

Doradztwo rekrutacyjne

Proces rekrutacji na stanowiska marketingowe to duże wyzwanie dla firm, zwłaszcza przy weryfikacji kompetencji marketingowych. Warto na tym etapie podjąć współpracę z zewnętrznym konsultantem, który pomoże w procesie i sprawdzeniu zdolności przyszłego pracownika. Dzięki temu firma może oszczędzić duże budżety i oszczędzić sobie niewłaściwe decyzje.

case study

Doradztwo marketingu B2B

Korzystając z konsultacji i doradztwa strategicznego masz możliwość szybko uzyskać podpowiedzi i rekomendację na tematy bieżących działań. Tę ofertę kierujemy do firm, które potrzebują doradztwa i wsparcia zewnętrznego działu marketingu.

Doradztwo w sprzedaży

Doradztwo sprzedażowe dla firm, które sprzedają w modelu B2B polega na analizowaniu rynku i poznawaniu potrzeb Klientów, na wsparciu w budowaniu procesów sprzedażowych, a także na budowaniu oferty opartej na właściwym systemie wartości. Musi on być spójny ze strategia biznesowa firmy, a marketing powinien dawać wsparcie sprzedaży. Dlatego warto te działania połączyć.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą doradczą i zajmujemy się realizacją projektów doradczych, realizujemy audyty oraz budujemy strategie dla firm B2B. Zajmujemy się zwiększaniem sprzedaży dla naszych Klientów poprzez poukładanie procesów biznesowych, sprzedażowych oraz marketingowych.

Wyróżnia nas całościowe podejście do Klienta, które przekłada się na sukcesy wizerunkowe i finansowe. Budujemy strategie marketingowe, które jako agencja marketingu B2B, wdrażamy w życie. Wspieramy silne marki i ich biznes. Uczymy firmy jak skutecznie zaplanować i wdrożyć efektywny marketing, jak zaplanować i zrealizować sprzedaż w firmie oraz jak zarządzać biznesem wykorzystując nowoczesne narzędzia komunikacyjne. Efekty naszej pracy przekładają się na lepsze wyniki finansowe naszych klientów.

Znamy się na marketingu i na biznesie. Naszym celem jest zwiększenie przychodów naszych klientów.

Cieszymy się, że jesteś z nami!

 

 

 

 

 

Strategia marketingowa Twojej firmy!

Strategia marketingowa to mapa drogowa na ścieżce Twojego biznesu. Jej szczegółowe opracowanie i opisanie pozwolą Twojej firmie na świadome planowanie i rozwój. Precyzyjnie opracowany koncept rozwoju pozowali na efektywne działanie, zabezpieczy Twoją firmę na ewentualny kryzys, oszczędzi pieniądze i pomoże dojrzale rozwijać firmę.

Dokument strategii marketingowej to trzy etapy pracy:

Pozyskujemy wiedzy – zbieramy i analizujemy bardzo szczegółowe dane dotyczące otoczenia makroekonomicznego, analizujemy mikrootoczenie, rynek oraz trendy, wnikliwie przyglądamy się konkurencji, grupom docelowym, a także prowadzimy audyt wewnętrzny Twojej marki.

Opracujemy pozycjonowanie Twojej marki, zarówno obecne jak i docelowe. Na tym etapie szczegółowo analizujemy markę, jak ma wyglądać i jaki ma charakter, jak powinna się komunikować i czym może się wyróżnić. Określamy cele strategiczne; opracowujemy nowe pozycjonowanie marki, weryfikujemy identyfikację wizerunkową i językową, by całość przekazu była spójna, a także rekomendujemy działania do wdrożenia, tzw. rekomendacje strategiczne.

Budujemy strategię komunikacji, która potocznie nazywana jest planem operacyjnym. Na tym etapie opisujemy w szczegółowych krokach, jak pozycjonowanie wdrożyć w życie, jak przełożyć to na biznes, ile będzie kosztowało i jakie efekt przyniesie.

Za co Klienci cenią sobie współpracę z nami?

  • Rozumiemy biznes B2B i problemy naszych klientów. Zawsze zaczynamy od solidnej analizy sytuacji firmy. Rozmawiamy, pytamy, próbujemy zrozumieć biznes jak najlepiej.

  • Do naszej pracy podchodzimy z pasją i profesjonalnie. Uwielbiamy marketing i stale dokształcamy się w tym obszarze, by najlepiej spełniać oczekiwania klientów.

  • Wnikliwie analizujemy otoczenie i dotychczasowe działania klienta. Prezentujemy alternatywne rozwiązania, żeby najlepiej realizować działania.

  • Kompleksowo realizujemy działania projektowe. Wspieramy klientów od analizy rynku, poprzez budowę strategii marketingowej, lejka marketingowego, aż po realizację kampanii marketingowych.

  • Nasz zespół wywodzi z rynku B2B. Nauczyliśmy się samodzielnie realizować wszelkie działania, dzięki czemu doradzamy najlepiej jak możemy.

  • Mamy wieloletnie doświadczenie biznesowe i marketingowe. Liderzy BUZZcenter kierowali działami marketingu i sprzedaży wielki polskich i międzynarodowych firm z obszarów B2B.

 

 

Pomożemy Ci rozwinąć firmę dzięki strategii!

 

Zamów konsultacje i dowiedz się jak dzięki startgii możesz zwiększyć sprzedaż, usprawnić marketing i rozwijać firmę. 

Podczas 30 minutowych, bezpłatnych konsultacji, przeprowadzimy wstępną analizę Twojej firmy i przedstawimy możliwość dalszych rozwiązań.

 

 

Blog | Strefa wiedzy