Case study: analiza możliwości eksportu

7581eksport

Sytuacja wyjściowa firmy i postawione cele

Firma produkująca produkty spożywcze dla dzieci – tubki owocowe oraz zdrowe przekąski – zgłosiła się z potrzebą weryfikacji możliwości eksportowych na nowe rynki na terenie Ameryki Północnej. Głównym celem dla firmy była sprawdzenie możliwości wejścia na rynek USA oraz wypracowanie modelu biznesowego. Kluczowe dla firmy było zweryfikowanie wszelkich barier, które mogą wpłynąć na założone cele.

  • CEL DZIAŁAŃ: Analiza możliwości eksportu na rynek USA

  • BRANŻA: produkty spożywcze dla dzieci

  • NARZĘDZIA: Analiza strategiczna, analiza benchmarkingowa, Analiza 5 sił Portera, analiza prawna, analiza eksportowa

  • REZULTAT PROJEKTU: Opracowanie modelu wejścia na rynek USA wraz z rekomendacjami działań i celami biznesowymi

  • EFEKT FINANSOWY: Opracowany model wejścia na rynek, który ma firmie przynieść 1,5 mln PLN dodatkowego przychodu w 2023 roku

Umów konsultację

Wykonane działania

W celu analizy możliwości wejścia na rynek i opracowanie modelu biznesowego dla firmy wykonane zostały analizy rynkowe i finansowe, analiza możliwości eksportowych i rynkowych. Pozyskane zostały dane Emis, Statista oraz indywidualne dane poszczególnych segmentów.

Ponadto wykonana została bardzo szczegółowa analiza możliwości prawnych i analiza ryzyka związanego z wejściem na nowy rynek. W trakcie procesu analitycznego wytypowane zostały kluczowe kanały dystrybucji i lista potencjalnych partnerów biznesowych.

Efekty działań

Zbudowana została strategia wejścia na rynek i model biznesowy wraz z planem operacyjnym. W ramach materiałów wypracowana została szczegółowa ścieżka dotarcia do dystrybutorów i partnerów na rynku lokalnym oraz plan marketingowy wejścia na nowy rynek. Opracowane cele i KPI planu trzyletniego oparte zostały o dane rynkowe, a także przypisano dla nich kroki milowe niezbędne do realizacji planu.