Dofinansowanie szkoleń

7328Consulting biznesowy

Szkolenia dofinansowane nawet do 80%

BUZZcenter Sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych, a także posiada certyfikat SUS 2.0., akredytowany przez PARP. Dzięki czemu Klienci mogą korzystać z oferty usług szkoleniowych i doradczych z dofinansowanie.

Jesteśmy podmiotem wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00116/2024

Jeżeli szukasz dofinansowania na szkolenie, zwróć się do Urzędu Pracy w swoim mieście i dowiedz się, jakie wsparcie mogą zaoferować.

Dofinansowanie kosztów szkolenia oraz usług doradczych jest zróżnicowane w różnych województwach i wynosi do nawet 80% ceny usługi. 

Nabór

Klienci mają dowolność w wyborze szkoleń, niezależnie od ich wartości – koszt szkolenia nie wpływa na decyzję o przyznaniu dofinansowania. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem specjalistycznym, programem dostosowanym do Twoich potrzeb lub usługami doradczymi, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem – szkolenia@buzzcenter.pl

Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać ze szkolenia, mogą wyszukać odpowiednie oferty na stronie Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Następnie, zgłaszają się do odpowiedniego operatora działającego na terenie ich województwa, zgodnie z miejscem rejestracji firmy. Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku, operator przydziela firmie unikalny numer, zwany „ID wsparcia”. Po podpisaniu umowy, zgłoszenie na usługę z umowy realizowane jest poprzez portal Bazy Usług Rozwojowych.

Programy regionalne

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) pozwalają na sfinansowanie usług rozwojowych wybranych w Bazie Usług Rozwojowych. Beneficjenci mogą otrzymać nawet 80% dofinansowania na wybrane przez siebie usługi szkoleniowe i doradcze.

Regionalnymi  Programami Operacyjnymi zarządzają Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw.  

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Znajdź swój punkt informacyjny: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

Programy regionalne realizowane są według województw

Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców

Dofinansowanie kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Nabór trwa do 30 listopada 2023.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

zdiagnozować:

 • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Wsparcie do 80 % wartości szkolenia

Operatorzy programu Akademia Menedżera MŚP

 • Makroregion 1 (woj. war-maz, podl, kuj-pom, pomorskie) – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa,
 • Makroregion 2 (woj. mazowieckie, lubelskie) – Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
 • Makroregion 3 (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Pl. Ks. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz,
 • Makroregion 4 (woj. łódzkie, opolskie i śląskie) – Łódzka Iza Przemysłowo – Handlowa, pl. Wolności 5/2, 91-415 Łódź,
 • Makroregion 5 (woj. wielkopolskie, zach-pom, lubuskie, dolnośląskie) – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, ul. Metalowa 4, 60-118 Poznań.

POZNAJ SZCZEGÓŁY PROGRAMÓW 

Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców

Dofinansowanie kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Nabór trwa do 30 listopada 2023.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

zdiagnozować:

 • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Wsparcie do 80 % wartości szkolenia

OPERATORZY

 • Makroregion 1 (woj. war-maz, podl, kuj-pom, pomorskie) – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa,
 • Makroregion 2 (woj. mazowieckie, lubelskie) – Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
 • Makroregion 3 (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Pl. Ks. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz,
 • Makroregion 4 (woj. łódzkie, opolskie i śląskie) – Łódzka Iza Przemysłowo – Handlowa, pl. Wolności 5/2, 91-415 Łódź,
 • Makroregion 5 (woj. wielkopolskie, zach-pom, lubuskie, dolnośląskie) – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, ul. Metalowa 4, 60-118 Poznań.

SZCZEGÓŁY PROGRAMÓW 

Kompetencje dla sektorów

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze
 • studia podyplomowe

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających w branżach: mody i innowacyjnych tekstyliów, handlu, żywności wysokiej jakości, odzysku materiałowego surowców, komunikacji marketingowej, finansów, telekomunikacji, turystyki, budownictwa, usług rozwojowych, chemii, nowoczesnych usług biznesowych, lotniczo-kosmicznej, motoryzacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji danego sektora.

Sprawdź gdzie szukać informacji o szkoleniach

Nowy start

Wsparcie przedsiębiorców, którzy, mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mimo niepowodzenia, zdecydowali się na powrót na rynek i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

 • przedsiębiorcy z sektora MŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
 • przedsiębiorcy z sektora MŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Sprawdź wymagania

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi źródło wsparcia finansowego, które ma na celu edukacją pracodawców, by aktualizować lub rozszerzyć ich kwalifikacje zawodowe, niezbędne do skutecznego operowania na rynku pracy. Wszyscy pracodawcy, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie, włączając w to również duże przedsiębiorstwa!

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Ważne! Szczegóły zweryfikuj we właściwym urzędzie pracy

Interesuje Cię dedykowany program dla Twojej firmy?

Kamila Kierzek-Mechło

kamila.kierzek-mechlo@buzzcenter.pl
tel. 533 980 420

 

Przeczytaj case study