Regulamin korzystania z voucherów na szkolenia BUZZcenter

Voucher na szkolenia

Regulamin korzystania z voucherów na szkolenia BUZZcenter

 1. Niniejszy regulamin dotyczą zakupu i wykorzystania vouchera na szkolenia z oferty BUZZcenter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głoskowie, ul. Zielone Wzgórze 1, NIP 123 150 85 32, REGON 521264550, wpisaną do rejestru sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000954518. 
 2. Voucher szkoleniowy BUZZcenter, zakupiony do 31.12.2023 można wykorzystać do 31.12.2024 roku.
 3. Voucher szkoleniowy BUZZcenter może zostać wykorzystany na dowolne szkolenie otwarte z oferty BUZZcenter, które regularnie publikowane są na stronie https://buzzcenter.pl/kalendarz-szkolen/ oraz na przeprowadzenie dedykowanego szkolenia dla firmy.
 4. Wycena szkolenia zamkniętego jest indywidualna i zostanie obniżona o wartość szkolenia.
 5. Korzystanie z voucheru w celu realizacji szkolenia otwartego upoważnia do dodatkowego rabatu w wysokości 10%. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.
 6. Zamawiający określa kwotę na jaką chce zakupić voucher.
 7. Jeśli cena wybranego szkolenia przekracza wartość zakupionego Vouchera, Zamawiający dokonuje dopłaty za szkolenie na podstawie wystawionej faktury VAT.
 8. Szkolenia finansowane w co najmniej 70% z budżetu publicznego, są zwolnieni z podatku VAT.
 9. W ramach realizacji szkolenia otwartego dedykowanej dla firm, które dokonały zakupu vouchera przewidziany jest dodatkowy rabat -10% od kwoty wskazanej w kalendarzu szkoleń.
 10. Dokładny termin realizacji usługi zakupionej jako Voucher szkoleniowy BUZZcenter nie jest określony w chwili zakupu.
 11. Vouchery mogą być zarówno imienne, spersonalizowane jak i bezimienne.
 12. Voucher szkoleniowy BUZZcenter zostaje wysłany do Zamawiającego na wskazany adres e-mail, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym BUZZcenter, na podstawie wystawionej i przesłanej faktury VAT.
 13. Voucher szkoleniowy BUZZcenter nie podlega zwrotowi i nie może być wymieniany na ekwiwalent pieniężny.
 14. Wykorzystanie Vouchera szkoleniowego BUZZcenter jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkolenia.
 15. BUZZcenter zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera, gdy upłynął jego termin ważności.
 16. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BUZZcenter Sp. z o.o. z siedzibą w Głoskowie, przy ul. Zielone Wzgórze 1, 05-503 Głosków, NIP 1231508532, REGON: 521264550, wpisaną do rejestru sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000954518.Pytania i wątpliwości

BUZZcenter
e-mail: szkolenia@buzzcenter.pl
533 980 420