Kamila Kierzek Kamila Kierzek-Mechło,

Strategia w biznesie – jak wybrać strategię firmy?

Strategia w biznesie to narzędzie, które pozwala zbudować i rozwijać współczesne przedsiębiorstwo, tak by realizowało założone cele. Najczęstsze cele to sprzedaż, choćby ją zrealizować potrzebni są także klienci i powtarzalność zakupów. Sprawdź, jak ustalić strategię właściwą dla Twojego przedsiębiorstwa.

Strategia w biznesie

Strategia w biznesie – jak ją ustalić?

Wybór właściwej strategii biznesowej to efekt wielu etapów przygotowań. Rozpoczynając od analiz makrootoczenia, bliskiego otoczenia oraz potencjału rynku. Można to uzyskać jedynie poprzez zebranie, a następnie analizę właściwych danych.

Według Briana Tracy istnieją cztery główne powody, dla których tworzone są strategie w biznesie. Są to:

 • Wzrost stopy zwrotu własnego kapitału w organizacji
 • Zmiana pozycji organizacji
 • Maksymalne wykorzystanie silnych stron i skorzystanie z szans rozwoju
 • Tworzenie podstaw do podejmowania działań

Popularnym narzędziem ułatwiającym wybór właściwej strategii w biznesie jest Macierz Ansoffa, której autorem jest Harry Ansoff. Żeby skorzystać z możliwości jej wykonania niezbędne jest przeanalizowanie działalności firmy, a następnie ocena produkty i rynku, który może być rozwijany przez firmę. Podstawą budowy macierzy są dwa czynniki: produkt oraz rynek. Następnie dokonuje się zestawienia właściwych czynników, a efektem tego jest utworzenie czterech możliwy scenariuszy i wyboru strategii:

 • penetracji rynku;
 • rozwoju rynku;
 • rozwoju produktu;
 • dywersyfikacji.

Strategia w biznesie – na czym polega każda z nich?

 

Macierz Ansoffa
 1. Penetracja rynku, która polega na możliwie największej sprzedaży aktualnego produktu na aktualnym rynku. Zwiększenie sprzedaży jest możliwe poprzez unowocześnienie produktu, obniżkę ceny, polepszenie jakości oraz stosowanie działań promocyjnych. Stosuje się ją, gdy organizacja może budować swoją pozycję i siłę na rynku dotychczasowym, oferując produkty, które posiada. Główny nacisk w przypadku tej strategii kładziony jest na działania sprzedażowe i promocyjne do nowych klientów, ale także intensyfikacja sprzedaży do dotychczasowych klientów.
 2. Rozwój rynku, czyli sprzedaż aktualnego produktu na nowym rynku. Ta strategia wymaga dobrego poznania nowego rodzaju Klienta, jego potrzeb i przyzwyczajeń. Zaletą jest w tym przypadku wykorzystanie produktu, który już dobrze znamy i który jest sprawdzony. Strategia rozwoju rynku stosowana jest najczęściej w organizacjach, w których intensyfikacja sprzedaży na obecnych rynkach nie jest możliwa. Głównym celem tej strategii jest wejście z obecnym produktem na niezagospodarowane jeszcze rynki.
 3. Rozwój produktu, czyli opracowanie nowego produktu na rynek, na którym firma już funkcjonuje. Tu są ograniczenia wynikające z kosztów i czasu opracowania nowego produktu oraz stosunkowo małej liczby odbiorców, co przekłada się na niską rentowność takich działań. Wybierana jest często w przypadku, gdy nie ma możliwości rozwoju produktu na dotychczasowym rynku.
 4. Strategia dywersyfikacji, czyli wejście na nowy rynek z nowym produktem. Najdroższy rodzaj strategii, który wymaga dużych nakładów finansowych na opracowanie nowego produktu, poznanie nowego rynku i dodatkowo podniesienie kwalifikacji pracowników. Można wyróżnić trzy rodzaje strategii dywersyfikacji:

  Horyzontalna (czyli pozioma) – oznacza produkcję nowych produktów na nowe rynki poprzez wykorzystanie obecnej technologii.
  Wertykalna (pozioma) – oznacza przejmowanie dostawców i producentów materiałów niezbędnych do wytwarzania produktów/usług
  Równoległa – oznacza wprowadzenie zupełnie nowego produktu na rynki nieznane naszemu przedsiębiorstwu

Strategia w biznesie – jak przełożyć Macierz Ansoffa na praktykę biznesową?

Zaprezentowana macierz Ansoffa i wybór 4 strategii rynkowej powinny być rozpatrywane dwutorowo.

Z jednej strony warto podkreślić, iż wskazany model prezentuje zmiany oferty produktowej/usługowej w czasie. Po pewnym czasie wybrana startegia może być już nieaktualna, a idealna struktura rozbudowy modelu to nałożenie na nią struktury jak litera Z. W wersji wzorcowej w procesie rozwoju oferty produktowej lub usługowej należy przechodzić poprzez wskazane elementy macierzy na zasadzie litery Z, rozpoczynając od strategii penetracji rynku.

Jest to także właściwa macierz do wyboru strategii rynkowej, którą obiera przedsiębiorstwo. W części przypadków przejście przez wszystkie jej etapy będzie niemożliwe, a organizacja będzie bazować na jednej lub dwóch typów strategii.

Budowa praz formułowanie strategii rozwoju organizacji jest bardzo złożonym procesem. Macierz Ansoffa jest jedynie wsparciem i wizualizacją drogi jaką może pokonać przedsiębiorstwo. Prawidłowe opracowanie strategii w biznesie wymaga znacznie szerszego podjeść analitycznego. Należy pamięta, że formułowanie właściwej strategii jest możliwe jedynie, gdy przeprowadzimy pełen proces oraz badania. W przeciwnym razie wytypowane działania mogą być błędne i mogą doprowadzić do zbędnych zawirowań rynkowych.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 7; średnia: 5,00)

Przeczytaj również

 • prompty do ChatGPT

  Jak tworzyć efektywne prompty do ChatGPT?

  Prompty do ChatGPT mowy trend czy konieczność? Umiejętność skutecznego komunikowania się z narzędziami takimi jak ChatGPT wydaje się by banalna. Często jednak dostajemy od Klientów informacje, że nie dostają za dobrych odpowiedzi.

  Czytaj dalej
 • generatory tekstu AI

  3 najlepsze generatory tekstu AI do pisania artykułów

  Generatory tekstu AI stają się niezwykle wspierającym narzędziem dla twórców treści i marketerów w dostarczaniu wysokiej jakości materiałów. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie angażujących artykułów, optymizację treści pod kątem SEO, czy nawet generowanie kreatywnych pomysłów, generator tekstu AI odgrywa istotną rolę w usprawnianiu procesów twórczych. Ze względu na ciągły rozwój technologii, wybór odpowiedniego narzędzia może mieć znaczący wpływ na produktywność i jakość tworzonych treści.

  Czytaj dalej
 • Warsztaty AI dla firm

  Warsztaty AI dla firm - dlaczego warto szkolić się ze sztucznej inteligencji

  Znajomość i zastosowanie sztucznej inteligencji jest nie tylko atutem konkurencyjnym, ale wręcz koniecznością dla przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju. Warsztaty AI dla firm zaowocuje nie tylko zdobyciem strategicznej przewagi, ale także optymalizacją procesów i zwiększeniem efektywności operacyjnej. Biorąc pod uwagę szybki rozwój technologii i jej wpływ na różne sektory gospodarki, zdobycie umiejętności w tym obszarze jest fundamentalne dla zespołów dążących do innowacji i przekształceń.

  Czytaj dalej
 • Asystent AI

  Asystent AI - rewolucja w codziennych zadaniach

  Asystent AI staje się w ostatnich miesiącach niezastąpionym narzędziem, rewolucjonizującym sposób, w jaki pracujemy. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, w tym modeli takich jak GPT 4o, umożliwia automatyzację i optymalizację procesów. Wpływa to na zwiększenie efektywności i produktywności w wielu dziedzinach życia i sektorach gospodarki.

  Czytaj dalej