Kamila Kierzek Kamila Kierzek-Mechło,

Strategia w biznesie – jak wybrać strategię firmy?

Strategia w biznesie to narzędzie, które pozwala zbudować i rozwijać współczesne przedsiębiorstwo, tak by realizowało założone cele. Najczęstsze cele to sprzedaż, choćby ją zrealizować potrzebni są także klienci i powtarzalność zakupów. Sprawdź, jak ustalić strategię właściwą dla Twojego przedsiębiorstwa.

Strategia w biznesie

Strategia w biznesie – jak ją ustalić?

Wybór właściwej strategii biznesowej to efekt wielu etapów przygotowań. Rozpoczynając od analiz makrootoczenia, bliskiego otoczenia oraz potencjału rynku. Można to uzyskać jedynie poprzez zebranie, a następnie analizę właściwych danych.

Według Briana Tracy istnieją cztery główne powody, dla których tworzone są strategie w biznesie. Są to:

 • Wzrost stopy zwrotu własnego kapitału w organizacji
 • Zmiana pozycji organizacji
 • Maksymalne wykorzystanie silnych stron i skorzystanie z szans rozwoju
 • Tworzenie podstaw do podejmowania działań

Popularnym narzędziem ułatwiającym wybór właściwej strategii w biznesie jest Macierz Ansoffa, której autorem jest Harry Ansoff. Żeby skorzystać z możliwości jej wykonania niezbędne jest przeanalizowanie działalności firmy, a następnie ocena produkty i rynku, który może być rozwijany przez firmę. Podstawą budowy macierzy są dwa czynniki: produkt oraz rynek. Następnie dokonuje się zestawienia właściwych czynników, a efektem tego jest utworzenie czterech możliwy scenariuszy i wyboru strategii:

 • penetracji rynku;
 • rozwoju rynku;
 • rozwoju produktu;
 • dywersyfikacji.

Strategia w biznesie – na czym polega każda z nich?

 

Macierz Ansoffa
 1. Penetracja rynku, która polega na możliwie największej sprzedaży aktualnego produktu na aktualnym rynku. Zwiększenie sprzedaży jest możliwe poprzez unowocześnienie produktu, obniżkę ceny, polepszenie jakości oraz stosowanie działań promocyjnych. Stosuje się ją, gdy organizacja może budować swoją pozycję i siłę na rynku dotychczasowym, oferując produkty, które posiada. Główny nacisk w przypadku tej strategii kładziony jest na działania sprzedażowe i promocyjne do nowych klientów, ale także intensyfikacja sprzedaży do dotychczasowych klientów.
 2. Rozwój rynku, czyli sprzedaż aktualnego produktu na nowym rynku. Ta strategia wymaga dobrego poznania nowego rodzaju Klienta, jego potrzeb i przyzwyczajeń. Zaletą jest w tym przypadku wykorzystanie produktu, który już dobrze znamy i który jest sprawdzony. Strategia rozwoju rynku stosowana jest najczęściej w organizacjach, w których intensyfikacja sprzedaży na obecnych rynkach nie jest możliwa. Głównym celem tej strategii jest wejście z obecnym produktem na niezagospodarowane jeszcze rynki.
 3. Rozwój produktu, czyli opracowanie nowego produktu na rynek, na którym firma już funkcjonuje. Tu są ograniczenia wynikające z kosztów i czasu opracowania nowego produktu oraz stosunkowo małej liczby odbiorców, co przekłada się na niską rentowność takich działań. Wybierana jest często w przypadku, gdy nie ma możliwości rozwoju produktu na dotychczasowym rynku.
 4. Strategia dywersyfikacji, czyli wejście na nowy rynek z nowym produktem. Najdroższy rodzaj strategii, który wymaga dużych nakładów finansowych na opracowanie nowego produktu, poznanie nowego rynku i dodatkowo podniesienie kwalifikacji pracowników. Można wyróżnić trzy rodzaje strategii dywersyfikacji:

  Horyzontalna (czyli pozioma) – oznacza produkcję nowych produktów na nowe rynki poprzez wykorzystanie obecnej technologii.
  Wertykalna (pozioma) – oznacza przejmowanie dostawców i producentów materiałów niezbędnych do wytwarzania produktów/usług
  Równoległa – oznacza wprowadzenie zupełnie nowego produktu na rynki nieznane naszemu przedsiębiorstwu

Strategia w biznesie – jak przełożyć Macierz Ansoffa na praktykę biznesową?

Zaprezentowana macierz Ansoffa i wybór 4 strategii rynkowej powinny być rozpatrywane dwutorowo.

Z jednej strony warto podkreślić, iż wskazany model prezentuje zmiany oferty produktowej/usługowej w czasie. Po pewnym czasie wybrana startegia może być już nieaktualna, a idealna struktura rozbudowy modelu to nałożenie na nią struktury jak litera Z. W wersji wzorcowej w procesie rozwoju oferty produktowej lub usługowej należy przechodzić poprzez wskazane elementy macierzy na zasadzie litery Z, rozpoczynając od strategii penetracji rynku.

Jest to także właściwa macierz do wyboru strategii rynkowej, którą obiera przedsiębiorstwo. W części przypadków przejście przez wszystkie jej etapy będzie niemożliwe, a organizacja będzie bazować na jednej lub dwóch typów strategii.

Budowa praz formułowanie strategii rozwoju organizacji jest bardzo złożonym procesem. Macierz Ansoffa jest jedynie wsparciem i wizualizacją drogi jaką może pokonać przedsiębiorstwo. Prawidłowe opracowanie strategii w biznesie wymaga znacznie szerszego podjeść analitycznego. Należy pamięta, że formułowanie właściwej strategii jest możliwe jedynie, gdy przeprowadzimy pełen proces oraz badania. W przeciwnym razie wytypowane działania mogą być błędne i mogą doprowadzić do zbędnych zawirowań rynkowych.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 7; średnia: 5,00)

Przeczytaj również

 • Midjourney v6 – wyczekiwana nowa wersja jest już dostępna

  Wersja 6 Midjourney wprowadza kilka kluczowych ulepszeń, w tym wyższą rozdzielczość obrazów (2048x2048 pikseli), lepsze przetwarzanie języka naturalnego dla bardziej dokładnych i realistycznych obrazów, większą kontrolę nad wariantami obrazów, ulepszone generowanie rąk, możliwość tworzenia modeli 3D i filmów z tekstu.

  Czytaj dalej
 • ISO 42001 w AI

  ISO 42001 w AI

  Nowe wytyczne dla firm korzystających z AI w oparciu o normę ISO. Zapoznaj się z rekomendacjami, by dowiedzieć się jak wdrożyć je w swoim biznesie.

  Czytaj dalej
 • Marketing dla małych przedsiębiorstw

  Marketing dla małych przedsiębiorstw. Przewodnik do wzrostu biznesu

  Marketing dla małych przedsiębiorstw to nie tylko reklama, ale także badania rynku, relacje z klientami, sprzedaż i wiele innych elementów. Zapoznaj się z pierwszą częśćią poradnika dla małych biznesów.

  Czytaj dalej
 • Ile kosztuje ChatGPT?

  Ile kosztuje ChatGPT?

  ChatGPT to zaawansowany model języka opracowany przez OpenAI, który jest zdolny do generowania tekstu o naturalnym tonie i kontekście. Ten model sztucznej inteligencji wykorzystuje uczenie maszynowe, by nauczyć się rozumienia i generowania tekstu na podstawie danych, które otrzymuje. W praktyce, jest to system, który może prowadzić rozmowy z użytkownikami w sposób, który jest niemal identyczny z naturalnym dialogiem między ludźmi.

  Czytaj dalej