Kamila Kierzek Kamila Kierzek-Mechło,

Badania marketingowe w procesie budowania strategii

Badania marketingowe to proces, podczas którego gromadzimy obiektywne i wartościowe informacje, a następnie przetwarzamy je po to, by uzyskać całościowe spojrzenie na biznes, ocenić szanse na sukces prowadzonego przedsiębiorstwa oraz dowiedzieć się jak myśli i czego oczekuje nasz Klient. Na czym polegają badania marketingowe w procesie strategii? Przeczytaj!

Badania marketingowe

Czym są i na czym polegają badania marketingowe?

Badania marketingowe to główne źródło wiedzy dzięki którym marketerzy i managerowie mogą podejmować trafne decyzje. Właściwe przetwarzanie informacji pozwala na zmniejszenie ryzyka podczas podejmowania decyzji marketingowych. 

Zwykle to właśnie badania marketingowe są podstawowym źródłem wiedzy o konsumencie. Mimo rosnącej aktywności portali społecznościowych i narzędzi, które gromadzą dane o klientach czy użytkownikach naszych mediów, są to nadal jedynie dane statystyczne. Bez odpowiedniej analizy i oprawy mogą być mylące. 

Według klasyfikacji The Chartered Institute of Marketing celem badań marketingowych jest gromadzenie, przechowywanie i analiza wszystkich faktów dotyczących problemów związanych ze sprzedażą i przenoszeniem produktów i usług od producenta do konsumenta. 

Podstawowe metody badań marketingowych? Na czym polegają badania marketingowe?

Podejmując decyzję o przeprowadzeniu badań marketingowych warto jest najpierw poznać metody ich realizacji. Podstawowy podział badań to podział na badania marketingowe ilościowe i jakościowe. 

Najczęściej możemy spotkać się z metodami ilościowymi, wśród których popularne metody badawcze to:

CAWI to badania ankietowe przeprowadzane elektronicznie. Można je zrealizować niskim kosztem, a także osiągnąć szeroki zasięg. Obecnie powstało wiele systemów do wykonywania badań ankietowych samodzielnie, a z pomocą digitalu i social mediów dotarcie do respondentów jest coraz prostsze.

CATI to wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. To szybka i prosta metoda badawcza pozwalająca na sprawne dotarcie i szybkie rezultaty.

PAPI metoda polega na bezpośrednim wywiadzie wspieranym papierowym kwestionariuszem. Jest to dosyć droga metoda, wymusza wysyłkę bezpośrednią ankiet. Ponadto rozwój digitalu wpływa na odejście tej metody do lamusa. 

API to badanie marketingowe, które wykonujemy za pomocą ankiet komputerowych

Grupa badań ilościowych ma natomiast na celu dotarcie do znacznie mniejszych grup respondentów, ale skupia się na dogłębnym poznaniu problemu badawczego. Najczęściej stosowane są pogłębione wywiady indywidualne, tzw. IDI

Inna metoda jakościowa to FGI, czyli badanie fokusowe przeprowadzane na specjalnie dobranej grupie 5-12 respondentów. Istnieją różne sposoby prowadzenia grup fokusowych, np. przez niezależnych ekspertów i badaczy lub ekspertów z danej dziedziny. 

Badania marketingowe jakościowe to również analiza dostępnych danych, np. Desk Research. Jest to metoda badawcza, poprzez którą badacz analizuje dostępne źródła danych. Weryfikuje ich powiązania oraz wpływ na inne aspekty działań.  

Kroki podczas analizy Desk Research

 • audyt początkowy (identyfikacja danych które są ogólne dostępne),
 • opracowanie potencjalnych zmiennych,
 • przygotowanie danych,
 • eksploracja,
 • analiza istotnych dla zrealizowania badania danych statystycznych,
 • analiza trendów,
 • analizy porównawcze,
 • wnioski z analizy.

Kiedy warto przeprowadzić badania marketingowe?

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa badania marketingowe:

 • pozwalają zminimalizować ryzyko podjęcia błędnych decyzji biznesowych,
 • dają możliwość uzyskania nowych informacji lub uzupełnić brakujące;
 • wspierają proces identyfikacji potrzeb rynkowych,
 • badanie wspiera analizę grupy docelowej i jej potrzeb
 • pomagają wyprzedzić lub zidentyfikować potrzeby klientów,
 • wpływają na rozwój przedsiębiorstwa oraz budowanie pozycji na rynku.

Jak wybrać metodę badań marketingowych?

Badania marketingowe to bardzo duży obszar i wiele metod i rodzajów badań. Wybór odpowiedniej metody jest kluczowy do realizacji założonego celu. Wybierając metodę należy również zweryfikować możliwości budżetowe, czasowe oraz czy dysponujemy grupą do badania. 

Przykładowo możemy przeprowadzić badania swoich klientów. W przypadku firmy B2B to ograniczona liczba osób/decydentów, a wskazanie ich oraz danych kontaktowych znacznie obniża koszt dotarcia do nich. 

By badania marketingowe były wartościowe kluczowe east dobranie odpowiedniej grupy badawczej. Jeśli grupa, do której skierowane ma być badanie marketingowe będzie duża, wówczas doskonale sprawdzi się badanie ankietowe CAWI. 

Czy firmy realizują badania marketingowe?

Raport z badania Wpływ strategii marketingowej na biznes pokazują, że aż 80% respondentów uważa, że badania marketingowe odgrywają ważną rolę w budowaniu strategii marketingowej. Zastanawia natomiast negacja ich roli przez 8% badanych w firmach większych niż mikroprzedsiębiorstwa. 

Warto tu podkreślić, że działania strategiczne przygotowywane bez poprawnego rozpoznania potrzeb i rynku, mogą być źle stargetowane, budować niewłaściwy komunikat, a to z kolei przekłada się na niepotrzebne wydatki, które nie przynoszaą pożądanych efektów. 

Badania marketingowe to przede wszystkim źródło wiedzy i informacji o rynku, konsumencie, otaczającej nas rzeczywistości. To wiedza o trendach, zachodzących na rynku zmianach czy potrzebach konsumenckich. Dostarczają nam obiektywnej i rzetelnej informacji, a dzięki czemu ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Dlatego powinny odgrywać kluczową rolę w procesie strategicznym. 

Przeczytaj więcej o wpływie strategii marketingowej na biznes. Pobierz raport z badania. 

Bezpłatna konsultacja
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 14; średnia: 5,00)

Przeczytaj również