Strategia marketingowa

Pomagamy firmom w budowaniu sukcesu na rynku. Dzięki opracowaniu strategii marketingowej i jej wdrożeniu w Twojej firmie zoptymalizujesz działania, oszczędzisz budżety marketingowe i podniesiesz wartość przedsiębiorstwa na rynku.

Sprawdź czy doradztwo strategia marketingowa jest potrzebna Twojej firmie!

3234rozwój firmy dzięki strategii

Walter Landor, twórca wielu znanych i rozpoznawalnych marek powiedział, że „produkty powstają w fabryce, ale marki powstają w umyśle”.

Strategia marketingowa to mapa drogowa dla Twojego biznesu. Jej szczegółowe opracowanie i opisanie pozwolą Twojej firmie na świadome planowanie, rozwój i realizację celów. Precyzyjnie opracowany koncept rozwoju pozwala na efektywne działanie, zabezpieczy Twoją firmę na wypadek ewentualnego kryzysu, oszczędzi pieniądze i pomoże dojrzale rozwijać firmę.

Encyklopedia Zarządzają definiuje strategię następująco:

„strategia marketingowa oznacza zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku. Jej formułowanie to proces decyzyjny, polegający na wytyczeniu najistotniejszych problemów oraz określeniu sposobów ich rozwiązań”.

W praktyce strategia marketingowa:

 • wyznacza kierunki do działania,
 • wskazuje w jakim kierunku firma powinna zmierzać,
 • nadaje charakter marce,
 • pozycjonuje markę wśród konkurentów,
 • pozwala na znalezienie przewag konkurencyjnych,
 • ustala reguły gry,
 • definiuje, jak chcemy pozycjonować się w percepcji.

„Ludzie z celami odnoszą sukcesy ponieważ wiedzą dokąd zmierzają. To jest aż tak proste”.
Earl Nightingale

Strategia marketingowa to proces, który ma na celu wypromowanie danego produktu lub usługi i stworzenie trwałej przewagi nad konkurencją. Wynikiem tego procesu ma być zwiększenie sprzedaży i zysków firmy.

Stworzenie strategii marketingowej wymaga kreatywnych oraz analitycznych działań. Strategia marketingowa ma na celu stworzenia odpowiedniego przekazu, kreacji produktu w taki sposób, aby trafiał do odpowiedniej grupy docelowej oraz twardej analizy danych, wyciągania wniosków i umiejętnej poprawy wyników.

Strategię marketingową można nazwać fundamentem skutecznego i efektywnego marketingu. Dobra strategia to zespół określonych działań i zasad postepowania, które mają za zadanie doprowadzić do osiągnięcia maksymalnego zysku.

Cały proces opiera się na analizie rynku i firmy oraz wskazaniu priorytetów działań marketingowych i metod działania. Wszystko to jest konieczne do ustalenia celów, które strategia pomoże osiągnąć. Może to być zwiększenie sprzedaży, wzbudzenie zainteresowania, zwiększenie rozpoznawalności marki czy komunikacja wartości, które marka chce promować. Sporządzenie takiego dokumentu-przewodnika jest wskazane dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, pozycji na rynku czy aktualnym etapie jej drogi.

Dlaczego cele marketingowe warto wyznaczać już od samego startu marki? Ściśle określony plan działania pomaga zapanować nad chaosem dnia codziennego i trzymać się ustalonych wcześniej zamierzeń.

 

Zbieramy i analizujemy bardzo szczegółowe dane dotyczące otoczenia makroekonomicznego, analizujemy mikrootoczenie, rynek oraz trendy. Wnikliwie przyglądamy się konkurencji, grupom docelowym, a także prowadzimy audyt wewnętrzny Twojej marki.

Opracowujemy pozycjonowanie Twojej marki, zarówno obecne jak i docelowe. Na tym etapie szczegółowo analizujemy markę, jak ma wyglądać i jaki ma charakter, jak powinna się komunikować i czym może się wyróżnić. Określamy cele strategiczne, opracowujemy nowe pozycjonowanie marki, weryfikujemy identyfikację wizualną i językową, by całość przekazu była spójna. Rekomendujemy działania do wdrożenia, tzw. rekomendacje strategiczne.

Budujemy strategię komunikacji, która potocznie nazywana jest planem operacyjnym. Na tym etapie opisujemy w szczegółowych krokach, jak pozycjonowanie wdrożyć w życie, jak przełożyć  to na biznes, ile będzie kosztowało i jakie efekt przyniesie.

strategiczne podejście

Jak wygląda dokument strategii marketingowej?

 • Zbieramy i analizujemy bardzo szczegółowe dane dotyczące otoczenia makroekonomicznego, analizujemy mikrootoczenie, rynek oraz trendy, wnikliwie przyglądamy się konkurencji, grupom docelowym, a także prowadzimy audyt wewnętrzny Twojej marki.

 • Opracujemy pozycjonowanie Twojej marki, zarówno obecne jaki docelowe. Na tym etapie szczegółowo analizujemy markę, jak ma wyglądać i jaki ma charakter, jak powinna się komunikować i czym może się wyróżnić. Określamy cele strategiczne; opracowujemy nowe pozycjonowanie marki, weryfikujemy identyfikację wizerunkową i językową, by całość przekazu była spójna, a także rekomendujemy działania do wdrożenia, tzw. rekomendacje strategiczne.

 • Budujemy strategię komunikacji, która potocznie nazywana jest planem operacyjnym. Na tym etapie opisujemy w szczegółowych krokach, jak pozycjonowanie wdrożyć w życie, jak przełożyć to na biznes, ile będzie kosztowało i jakie efekt przyniesie.

W BUZZcenter wypracowaliśmy autorską metodę pracy nad strategią.

 • 10 kroków
 • 5 etapów pracy
 • 1 strategia

10 kroków
5 etapów strategii

Dlaczego tak wiele firm nie posiada strategii marketingowej?

Wśród najczęściej wymienianych powodów braku strategii marketingowej respondenci wskazują brak funduszy na jej budowę.  Po raz kolejny pokazywane jest tu błędne założenie, ponieważ dobrze zaprojektowana strategia marketingowa bardzo szybko pozwala na uzyskanie zwrotu z inwestycji.

strategia marketingowa raport

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z naszym konsultantem o strategii dla Twojej firmy. Dowiedz się jakie korzyści biznesowe i finansowe może przynieść Ci opracowana wdrożona strategia marketingowa.

 

 

 

 

Kliknij w przycisk poniżej i umów się na bezpłatną konsultacje.

UMÓW KONSULTACJĘ

bezpłatna konsultacja

Jakie korzyści niesie dobrze zbudowana strategia dla Twojego biznesu?

 • 68% badanych wskazało, że strategia marketingowa opracowana dla ich marki determinuje kierunki działania firmy.
 • 65% uważa, że strategia układa działania i ogranicza chaos w firmie.
 • 63% uważa natomiast, że strategia marketingowa daje podstawę do planowania. Co jest kluczowe to właśnie plan marketingowy powinien wynikać z dobrze opracowanego dokumentu strategicznego.

Raport: Wpływ strategii marketingowej na biznes

Jak wygląda proces budowania strategii marketingowej?

Audyt marketingowy

1. Analiza makrootoczenia.
Część analityczna poświęcona weryfikacji wszystkich czynników o dużym zasięgu, które oddziałują na klientów, dostawców czy pracowników organizacji.

2. Analiza mikrootoczenia – otoczenie konkurencyjne.
Weryfikujemy otoczenie przedsiębiorstwa – klientów, dostawców, partnerów i konkurentów. Analizujemy natężenie sektora i kategorii. Określamy pozycje poszczególnych graczy.

3. Analiza rynku i trendów.
Sprawdzamy jakie trendy panują na rynku Klienta, by działania i komunikacja maksymalizowały wykorzystanie szans rynkowych.

4. Analiza konkurencji.
Analizujemy najbliższych konkurentów, by zdefiniować ich podobieństwa rynkowe i przewagi konkurencyjne (POP/POD), definiujemy strategię komunikacyjną konkurencji, a także ich pozycjonowanie. Sprawdzamy kanały komunikacji z których korzystają oraz narzędzia marketingowe, pozycję w Internecie, język komunikacji oraz sposoby dotarcia do klienta.

5. Analiza grup docelowych.
Analizujemy grupę docelową, na bazie zebranych danych oraz grupę docelową do której klienta chce aspirować, pod kątem demograficznych, psychologicznym, behawioralnym. Tworzymy persony.

6. Analiza wewnętrzna.
Wykonujemy audyt dotychczasowych działań marketingowych Klienta. Wnikliwie analizujemy plan marketingowy, budżet, konkretne kampanie, materiały reklamowe, stronę www i jej UX, gadżety etc. Określamy na tym etapie aktualną pozycję firmy i weryfikujemy inwestycje budżetowe Klienta. Oceniamy dotychczasowe działania marki na rynku i liczymy zwrot z inwestycji. Definiujemy obecny charakter marki, jej DNA, określamy wydźwięk marki. Wskazujemy mocne i słabe strony marki oraz jej szanse i zagrożenia na rozwój.

Strategia marki

1. Określenie celów strategicznych dla marki.
Wskazanie celów strategicznych dla marki i wytypowanie KPI w ramach nowej strategii marki.

2. Nowe pozycjonowanie marki. Opracowanie BIG IDEA dla marki.
Opracowanie architektury marki w oparciu o cele strategiczne marki. Wskazanie wartości marki.

3. Identyfikacja wizerunkowa, językowa marki.
Rekomendacje dot. nowej identyfikacji wizualnej, zmian w komunikacji graficznej, dopasowanie wizerunki do nowego pozycjonowania marki. Propozycje kolorystyczne i lingwistyczne.

4. Rekomendacje strategiczne
W ramach rekomendacji opracowujemy listę działań jakie warto podjąć w celu osiągnięcia nowego pozycjonowanie, które zostało wypracowane podczas budowy strategii marki.

Strategia komunikacji (operacyjny plan marketingowy)

1. Określenie celów komunikacyjnych dla grup docelowych.
Wskazanie celów komunikacyjnych dla marki i wytypowanie KPI w ramach nowej strategii komunikacji.

2. Zaplanowanie lejków marketingowych.
Wytypowanie narzędzi oraz kanałów komunikacji dla konkretnych marek i grup docelowych. Ustalenie ścieżki komunikacji dla Klienta na podstawie punktów styku.

3. Mapa komunikacji.
Opracowujemy konkretne mapy komunikacji, lokalizacje komunikatów, przykładowe media.

4. Plan operacyjny działań dla marek i kanałów.
Plan rekomendowanych działań marketingowych dla konkretnych marek.

5. Określenie ram budżetowych
Wstępne budżetowanie na 12 miesięcy działań rekomendowanych w planie operacyjnym.

6. Kluczowe etapy
Na końcowym etapie strategii wskazujemy kluczowe etapy niezbędne do realizacji KPI wraz ze wskazaniem etapównewralgicznych dla planu.

Strategia marketingowa – sprawdź czy to się sprawdzi u Ciebie!

 • Przeanalizujemy Twoje działania marketingowe i sprzedażowe. Wskażemy, dlaczego nie przynosiły takich efektów jak tego oczekuje Twoja firma.
 • Nasi analitycy zweryfikują dotychczasowe działania marketingowe, ocenią je i wskażą punkty przez które nie osiągacie wymiernych wyników w marketingu.
 • Koszty strategii marketingowej zwrócą się już w pierwszych kilku tygodniach, dzięki eliminacji nierentownych działań.
 • Konsultanci BUZZcenter realizują ok. 15 projektów strategicznych w roku, dzięki czemu poznają wiele branż i mają ciekawe doświadczenia i praktyki z rynku.
 • Średnio na bazie poprzednich projektów realizacja strategii marketingowej przyczyniła się do oszczędności na poziomie 50.000-160.000 zł miesięcznie w zależności od wielkości firmy. W skali roku blisko 2.000.000 zł oszczędności na działania marketingowe.
 • Firmy bez strategii rozwijają się znacznie wolniej i kosztowniej, a w obecnych czasach nikt nie ma na to czasu i pieniędzy.

Strategia marketingowa – jaki jest koszt?

Koszty opracowania strategii marketingowej wraz z planem operacyjnym i budżetem to koszt ok. 35.000 – 45.000 zł. Głównym czynnikiem zmiany budżetu są koszty badań marketingowych, które wyceniamy po ocenie potrzeb firmy oraz liczba analizowanych rynków zagranicznych.

Jeżeli chcesz poznać koszty opracowania strategii marketingowej dla swojej firmy, umów się na bezpłatną konsultację i opisz nam swoją sytuację i potrzeby. Przygotujemy propozycję dedykowaną Twojej firmie.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiaj z naszym konsultantem o strategii dla Twojej firmy. Dowiedz się jakie korzyści biznesowe i finansowe może przynieść Ci opracowana wdrożona strategia marketingowa.

 

 

 

Kliknij w przycisk poniżej i umów się na bezpłatną konsultacje.

UMÓW KONSULTACJĘ

bezpłatna konsultacja

Przeczytaj o skutecznych strategiach marketingowych

 • strategia marketingowa

  Dlaczego strategia marketingowa jest tak ważna dla Twojej firmy?

  Żeby się rozwijać trzeba wiedzieć w jakim kierunku iść. Ważne jest jednak to, by mieć solidne podstawy do tego, by te cele określić. Strategia marketingowa daje właśnie podwaliny do planowania, a sam dokument można porównać do mapy drogowej niezbędnej w podróży. 

  Czytaj dalej
 • Analiza makroekonomicznaav

  Analiza makrootoczenia w budowaniu strategii marketingowej

  Analiza makrootoczenia jest pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem w opracowaniu strategii marketingowej jest pozyskanie możliwie dużej wiedzy na temat rynku, otoczenia, marki, własnych działań, klienta. To niewątpliwie kluczowe elementy, ale to nie od tej części należy pracować nad strategią.

  Czytaj dalej
 • Archetyp marki

  Archetypy marki – kim jest marka i jak ją określić?

  Archetypy marki są pewnym wzorcem i mówi o charakterze i głównych wartościach marki.  Prezentują wzorce zachowań ludzkich, które odzwierciedlają style bycia. Archetypy wywodzą się z psychologii, ale w ostatnich latach zyskały na popularności w branding i zarządzaniu marką. Dowiedz się jaki jest archetyp Twojej marki.

  Czytaj dalej
 • Badania marketingowe

  Badania marketingowe w procesie budowania strategii

  Badania marketingowe to proces, podczas którego gromadzimy obiektywne i wartościowe informacje, a następnie przetwarzamy je po to, by uzyskać całościowe spojrzenie na biznes, ocenić szanse na sukces prowadzonego przedsiębiorstwa oraz dowiedzieć się jak myśli i czego oczekuje nasz Klient. Na czym polegają badania marketingowe w procesie strategii? Przeczytaj!

  Czytaj dalej