Kamila Kierzek Kamila Kierzek-Mechło,

Strategia marketingowa – czym jest i jak powinna wyglądać?

Strategia marketingowa determinuje wiele działań firmy. To drogowskaz dla managerów, odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu biznesu, a jej brak ma negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Jaka jest definicja strategii marketingowej? Jak ją wdrożyć? Dowiedz się.

Strategia marketingowa

Brak strategii marketingowej w firmie może wyrządzić wiele szkód, ale już dobrze zbudowana i wdrożona może przynieść wiele dobrego dla firmy. Jaka jest definicja strategii marketingowej oraz jak ją rozumieć?

Strategia marketingowa definicja – czym jest? 

Definicja strategii marketingowej – strategia marketingowa to zbiór ściśle określonych konceptów marki. Zwykle jest w spisanej formie np. dokumentu tekstowego lub prezentacji. Opisuje ścieżkę postępowania i zasad, jakimi powinna kierować się firma by osiągnąć maksymalną stopę zwrotu z inwestycji. Wytycza kluczowe ścieżki działań a także daje odpowiedzi na potencjalne problemy i wskazuje sposób ich rozwiązania.  Strategia marketingowa zawiera zbiór rekomendacji dla marki, wytyczne do działań marketingowych i rekomendację strategicznych działań. Najważniejszym zaś elementem dokumentu jest pozycjonowanie marki, dające podstawę do jej dalszego rozwoju. Definicja strategii marketingowej już w opisie wskazuje na to jak dużym wsparciem jest w biznesie.

Czy plan i strategia marketingowa są tym samym?

Wyniki przeprowadzonego przez BUZZcenter ogólnopolskiego badanie dot. strategii marketingowej pokazały, że 54% firm posiada strategię marketingową, natomiast aż 43% nie ma takiego dokumentu. Co więcej, połowa badanych nie rozróżnia strategii od planu marketingowego, choć są to dwie zupełnie inne rzeczy. Istnieje również korelacja między wielkością firmy, częstotliwością posiadania strategii oraz jej kosztem – większe byty znacznie częściej posiadają udokumentowaną strategię, a koszt jej przygotowania jest wyższy, niż w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. Respondenci często pomijają kluczowe elementy strategii marketingowej, przez co można sądzić, że część z tych dokumentów nie jest do końca poprawna. 

Co więcej strategia marketingowa to nie to samo co plan czy harmonogram działań, a nadrzędnym celem strategii jest uzyskanie pozycjonowania dla marki dopasowanego do naszych oczekiwań, możliwości i grupy docelowej. Strategia marketingowa definicja jest ważna i niezbędna w zrozumieniu całego procesu.

Definicja strategii marketingowej według respondentów z badania „Wpływ strategii marketingowej na biznes”

Jak pokazują wynik badania najpopularniejsze definicje startegii marketingowej to:

 • wyznaczenie kierunku działań;
 • określenie grupy docelowej;
 • wskazanie kierunku rozwoju firmy.

Trzy powyższe odpowiedzi powinny już cieszyć, gdyż strategia to dokument, mający na celu zbudowanie pozycji i wartości marki. Natomiast aż 50% respondentów błędnie wskazało, że strategia marketingowa jest tym samym co plan marketingowy.  Daje to jasno do zrozumienia, że już sama definicja jest często błędnie rozumiana, co ma bezpośredni wpływ na jakość działań marketingowych. Nawet dobrze zaplanowane mogą nie odpowiadać na zapotrzebowanie rynku. 

Jakie elementy powinna zawierać strategia marketingowa? 

Strategia marketingowa powinna składać się zawsze z tych samych podstawowych elementów:

 • 1 etap – analiza;
 • 2 etap – strategia;
 • 3 etap – komunikacja.

Wypracowany przez nas standard jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb Klienta i konkretnego projektu, jednak baza zawsze pozostaje ta sama. 

Najważniejsze elementy strategii marketingowej wskazane przez respondentów badania to:

 • analiza grupy docelowej oraz person zakupowych 63%;
 • analiza mikroekonomiczna 55%’
 • plan marketingowy 48%;
 • pozycjonowanie marki 47%;
 • rekomendacje strategiczne dla marki 45%;
 • harmonogram, a także rekomendacje działań 45%.
strategia marketingowa definicja

Widać, że respondenci skupiają się na grupach docelowych i personach, 
a bardzo często pomijają podstawy, jak np. analiza makroekonomiczna. 

Poszczególne etapy budowania strategii marketingowej w BUZZcenter

Etap analityczny – część analityczna makro oraz mikrootoczenia to szereg analiza, także zestawień zawierających wiedzę o rynku oraz konkurencji. Określamy tożsamość konkurentów, ich przewagę, jak również słabe strony. Opisujemy jakie są obecne trendy na rynku, na jakim działa marka, szanse i perspektywy rozwoju. W tej części Klient otrzymuje gruntowną analizę̨, w tym przeanalizowane: 

 • makrootoczenie.
 • mikrootoczenie – otoczenie konkurencyjne;
 • analiza rynku i trendów; 
 • konkurencja; 
 • grupy docelowe; 
 • analiza wewnętrzna (audyt marketingowy) 

Etap strategiczny – klient otrzymuje kompletną strategie marketingową dla swojej marki. Cele strategiczne wyznaczamy metodą SMART oraz zwracamy szczególną uwagę̨ na podział celów pod konkretne grupy docelowe. Wskażemy nowy kierunek dla marki, w tym nowe DNA marki skierowane na pozycjonowanie: Insighty, RTB w ujęciu emocjonalnych i funkcjonalnym, Key message, obietnicę marki, wartości marki, USP. 

Określamy cele strategiczne dla marki i opracowujemy nowe pozycjonowanie marki, opracowujemy tzw. BIG IDEA dla marki, jej identyfikację wizerunkową i językową. Na końcu Klient otrzymuje również zestawienie rekomendacji strategicznych. 

Trzeci etap to komunikacja. To tu powstają plany marketingowe, budżety i harmonogramy, ale dopiero po części analitycznej i strategicznie. Plan marketingowy jest wypadkową opracowanej strategii, nigdy na odwrót. 

 • Określamy cele komunikacyjne dla grup docelowych. 
 • Planujemy lejki marketingowe.
 • Budujemy mapę komunikacji dla Klienta. 

Na końcu przekazujemy plan operacyjny działań dla marek, a także dla kanałów wraz z określonymi ramami budżetowymi.

 • Jak zebrać dane do strategii marketingowej?

By przygotować strategię marketingową, niezależnie czy robiona jest ona wewnątrz firmy czy przez firmę zewnętrzną, ważne jest by została odpowiednio przygotowana. Z pomocą przychodzą badania marketingowe. Kluczowe jest również, by zebrać wszystkie możliwe dane, dokumenty i materiały komunikacyjne. Im więcej rzeczy do analizy, zarówno tych które odniosły sukces, jak i porażkę, łatwiej będzie dojść do sedna problemu marki. 

Bezpłatna konsultacja
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (ilość ocen: 11; średnia: 5,00)

Przeczytaj również