Case study: analiza możliwości eksportu do regionu GULF

7590

Sytuacja wyjściowa firmy i postawione cele

Polski producent urządzeń IT postawił sobie za cel wejście do nowego regionu jakim są kraje GULF. Kluczowe z jego punktu widzenia kraje to Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt i Oman. Firma podjęła decyzję, by zweryfikować ten region i ustalić główne zadania niezbędne do wejścia na nowy rynek. Kolejnymi elementami było ustalenia planu operacyjnego, planu finansowego oraz nawiązanie współpracy handlowej z lokalnymi dystrybutorami. Należało także oszacować ryzyko prawne dotyczące własności intelektualnej.

 • CEL DZIAŁAŃ: Analiza możliwości eksportu do regionu GULF

 • BRANŻA: IT i nowe technologie

 • NARZĘDZIA: Analiza strategiczna, analiza benchmarkingowa, Analiza 5 sił Portera, analiza prawna, analiza eksportowa

 • REZULTAT PROJEKTU: Opracowanie modelu wejścia na rynek GULF wraz z rekomendacjami działań i nawiązaniem relacji handlowych

 • EFEKT FINANSOWY: Opracowany model wejścia na rynek, który ma firmie przynieść 15 mln PLN dodatkowego przychodu w latach 2023 – 2026

Umów konsultację

  Wykonane działania

  W celu analizy możliwości wejścia na rynek i opracowanie modelu biznesowego dla firmy wykonane zostały analizy rynkowe i finansowe, analiza możliwości eksportowych i rynkowych. Pozyskane zostały dane Statista, a także zrealizowane badania IDI na próbie potencjalnych dystrybutorów.

  Wykonana została  analiza możliwości prawnych, analiza ryzyka związanego z wejściem na nowy rynek oraz analiza ochrony własności intelektualnej. Opracowana zostałą baza kluczowych wydarzeń biznesowych i lista kluczowych partnerów.

  Efekty działań

  Opracowana została strategia wejścia na rynek i model biznesowy wraz z planem operacyjnym. W ramach materiałów wypracowana zostały został plan operacyjny oraz plan budowania relacji handlowych. Ponadto przygotowany został plan komunikacji biznesowej do klientów i niezbędne narzędzia komunikacyjne.