Case study: zmiana kreacji marki

2814

Zrezalizowane cele marketingowe i biznesowe:

  • analiza brand booka w kontekście odświeżenia wizerunku;

  • opracowanie nowej identyfikacji wizualnej;

  • zbudowanie key visuali;

  • wypracowanie nowych narzędzi komunikacyjnych.

BRANŻA: Produkcja

CEL DZIAŁAŃ: Wypracowanie nowej identyfikacji graficznej

NARZĘDZIA: Kreacja

REZULTAT PROJEKTU: Opracowano nową identyfikację graficzną dla Klienta wraz z brand bookiem, która jest opracowana na podstawie badań grupy docelowej.

  • Wypracowanie 3 projektów logo dla firmy
  • Opracowanie 5 nowych key visuali dla głównych produktów
  • Opracowanie kolorystyki i elementów brand booka na podstawie badań