Regulamin szkolenia

Organizatorem szkolenia jest BUZZcenter Sp. z o.o. (skrócona nazwa BUZZcenter) z siedzibą w Głoskowie, ul. Zielone Wzgórze 1, 05-503 Głosków, wpisaną do rejestru sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000954518, NIP 123 150 85 32, REGON 521264550.

 1. Kupujący dokonuje zakupu szkolenia za pośrednictwem strony buzzcenter.pl i platformy Evenea.
 2. Dokonanie zakupu szkolenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności. 
 3. Po wpłynięciu płatności BUZZcenter (Organizator szkolenia) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. 
 4. W przypadku potrzeby otrzymania FV proforma należy napisać maila na kontakt@buzzcenter.pl i podać dane do FV oraz wybrany typ biletu. 
 5. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 6. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV naliczone rabaty.
 7. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji ze szkolenia. 
 8. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia wymaga przesłania oświadczenia na adres: kontakt@buzzcenter.pl
 9. Brak obecności na szkoleniu w przypadku braku odwołania uczestnictwa nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 10. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 11. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas szkolenia nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do szkolenia.
 12. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku do szkolenia innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
 13. Uczestnik otrzyma wszystkie materiały dodatkowe do 48h po szkoleniu na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki.
 14. Szkolenie prowadzone jest w formie online, bez konieczności używania kamery i mikrofonu. Do zadawania pytań i kontaktu z prowadzącymi będzie udostępniony chat. 

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest BUZZcenter Sp. z o.o, NIP 123 150 85 32, ul. Zielone Wzgórze, 05-503 Głosków. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji szkolenia (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na szkolenie. 

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://buzzcenter.pl/polityka-prywatnosci/