Audyt marketingowy

Nasze doświadczenie wspiera Twój biznes

2141Strategia marketingowa dla Twojej marki

Zrozumienie obecnej sytuacji firmy jest kluczowe, by prowadzić konkretne działania. Audyt marketingowy jest kompleksową oceną działań marketingowych i komunikacyjnych w Twojej firmie.

Celem procesu audytowego jest weryfikacja dotychczasowych działań i sprawdzenie ich pod kątem grupy docelowej. Czy prowadzone działania i akcje marketingowe odpowiadają na potrzeby Klientów oraz czy komunikowany przekaz ma realny wpływ na wyniki finansowe organizacji.

Wskażemy mocne i słabe strony oraz podpowiemy jak efektywnie wykorzystać zasoby Twojej firmy.

Pomożemy zdiagnozować błędy lub niedociągnięcia, które utrudniają dalszy rozwój rynkowy. Przeprowadzimy również analizę działań w kanałach komunikacji marketingowej, sprawdzimy identyfikację wizualną firmy i wytypujemy obszary do poprawy. Oferujemy dogłębną analizę sytuacji, w której jest Twoja firma oraz podjętych przez Ciebie działań.

Czym jest audyt marketingowy?

Audyt jest całościową oceną działań marketingowych i komunikacyjnych w Twojej firmie. Przedstawimy Ci go w formie prezentacji, wraz z wykresami i grafikami, tak by łatwo było go użyć w codziennych dokumentach firmy.

Respondenci badania „Wpływ strategii marketingowej na biznes” wskazali, że aż 93% z nich nie mierzy zwrotu z inwestycji marketingowych. Oznacza to, że niezależnie od wielkości budżetu nie wiedzą jaki wpływ na biznes mają ich aktywności.

Aż 71% badanych przedstawicieli firm przyznaje, że nie prowadzi audytu działań marketingowych. Ma to ogromny wpływ na jakość prowadzonych kampanii i ich efektywność finansową. Analiza i wyciąganie wniosków pozwalają na skontrolowanie skuteczności prowadzonych działań marketingowych.

Badania wskazują, że najczęściej za audyt odpowiada CMO, prezes, właściciel lub firma zewnętrzna. 12% respondentów wskazało, że nie wie czy w firmie prowadzony jest audyt marketingowy.

Audyt marketingowy w firmie

prowadzenie audytu marketingowego

Korzyści z przeprowadzenia audytu marketignowego przez zewnętrzną firmę:

  • Spójność przekazu

    Materiały komunikacyjne budują wizerunek marki, a tylko ich spójność zapewni jasny i klarowny przekaz. Kompleksowa analiza pozwoli nam na wskazanie kierunków w jakich powinna iść marka i wytypować które materiały warto używać, by zachować spójność przekazu.

  • Poprawa efektywności

    Dzięki audytowi określimy mocne i słabe obszary bieżącej komunikacji, ocenimy ich wpływ na wynik finansowy firmy i zwrot z inwestycji (ROI). Wskażemy obszary, które lepiej mogą konwertować na pozyskiwanie leadów i zamykanie sprzedaży.

  • Rentowność

    Działania marketingowe często oceniane są jako centrum kosztów. Po przeprowadzonym audycie wskażemy obszary, w których warto poprawić efektywność koszową.

Koszty audytu marketingowego przynoszą zwrot z inwestycji oraz zauważalne korzyści najczęściej już w pierwszym kwartale po wdrożeniu rekomendacji.

Wprowadź swój biznes na kolejny poziom!