Regulamin bezpłatne szkolenia dla managerów

Organizatorem szkolenia jest BUZZcenter Sp. z o.o. (skrócona nazwa BUZZcenter) z siedzibą w Głoskowie, ul. Zielone Wzgórze 1, 05-503 Głosków, wpisaną do rejestru sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000954518, NIP 123 150 85 32, REGON 521264550.

  1. Szkolenie jest bezpłatne, jednak obowiązuje limit miejsc i wymagana jest rejestracja oraz akceptacja polityki prywatności.
  2. Uczestnik szkolenia dokonuje rejestracji za pośrednictwem strony buzzcenter.pl i platformy Evenea.
  3. Zapis na szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności.
  4. Szkolenie kierowane jest do właścicieli firm, prezesów zarządu oraz dyrektorów marketingu i sprzedaży firm zatrudniających co najmniej 10 osób.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia w przypadku niespełnienia powyższego wymogu.
  6. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas szkolenia nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do szkolenia.
  7. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku do szkolenia innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  8. Uczestnik otrzyma wszystkie materiały szkoleniowe do 48h po szkoleniu na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
  9. Wymagania sprzętowe: Laptop z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki.
  10. Szkolenie prowadzone jest w formie online, bez konieczności używania kamery i mikrofonu. Do zadawania pytań i kontaktu z prowadzącymi będzie udostępniony chat.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest BUZZcenter Sp. z o.o, NIP 123 150 85 32, ul. Zielone Wzgórze, 05-503 Głosków. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji szkolenia (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na szkolenie.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://buzzcenter.pl/polityka-prywatnosci/