Ekspansja na nowe rynki

7117

Internacjonalizacja – na czym polega?

Internacjonalizacja, czyli ekspansja na nowe rynki przedsiębiorstwa to rozszerzenie profilu działalności firmy poza granice kraju Cały proces wiąże się ze zwiększeniem zaangażowania we współpracę gospodarcze na nowym rynku. W praktyce internacjonalizacja oznacza rozwój firmy i otwarcie sprzedaży na nowe rynki. Poprzez rozszerzenie działalności danego przedsiębiorstwa firma się rozwija i pozyskuje nowych klientów.

Do najpopularniejszych form internacjonalizacji firm należą:

 • Eksport pośredni i bezpośredni (poprzez współpracę z agentem zagranicznym, dystrybutorem, otwarcie biura za granicą czy rozszerzenie własnej sieci dystrybucji)
 • Eksport kooperacyjny
 • Kontrakt menedżerski
 • Dostawcy jako podwykonawca
 • Udzielenie licencji
 • Franczyza
 • Socjusz stateczny
 • Otwarcie oddziału

Zanim jednak dane przedsiębiorstwo zdecyduje się na rozwój na kolejnym rynku za granicą konieczne jest poznanie i przeanalizowanie rynku, a także opracowanie właściwej strategii wejścia.

Umów konsultację

 • Rozwiń skrzydła na zagranicznym rynkach!

 • Pozyskuj większą bazę Klientów z innych krajów.

 • Rozwijaj swoją markę za granicą.

Internacjonalizacja – co jest najważniejsze?

Planując rozwój biznesu na zagranicznych rynkach niezbędne jest opracowanie strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, czasem nazywana także strategią eksportową. W ramach procesu internacjonalizacji opracowywane są kluczowe elementy i analizy, umożliwiające wejście na nowy rynek. Do najważniejszych należą:

 • Analiza regionu
 • Ocena potencjału zagranicznych rynków
 • Opracowanie wskaźników dla Twojego rynku
 • Zmapowanie trendów i wskazanie potencjału
 • Analiza i porównanie konkurencji
 • Identyfikacja czynników sukcesu
 • Strategia biznesowa umiędzynarodowienia firm
 • Badania rynku
 • Badania grup docelowych i potencjału
 • Analiza możliwości eksportu produktów
 • Analiza i wytypowanie rekomendowanych rynków docelowych ekspansji zagranicznej
 • Analiza możliwości prawnych wejścia na nowy rynek
 • Analiza mocnych i słabych stron
 • Strategia biznesowa umiędzynarodowienia firm
 • Model biznesowy dla internacjonalizacji działań firmy
 • Plan rozwoju eksportu
 • Analiza możliwości sprzedażowych
 • Plan marketingowy wejścia na rynek

Efekty działań

 • Wykonamy szczegółowe analizy
 • Wskażemy najlepszy kierunek ekspansji
 • Opracujemy strategię i model biznesowy ekspansji
 • Wskażemy newralgiczne kwestie prawne, ekonomiczne czy eksportowe
 • Przygotujemy plan rozwoju przedsiębiorstwa
 • Zbudujemy strategię marketingową
 • Usprawnimy Twój rozwój
 • Zbudujemy przewagi konkurencyjne Twojego biznesu

Internacjonalizacja – dla kogo?

Naszymi Klientami w obszarze internacjonalizacji są przede wszystkim

 • Firmy, które planują wejście na rynki zagraniczne
 • Przedsiębiorstwa, które startują w projektach międzynarodowych
 • Organizacje, które planują połączenie firm w międzynarodową grupę
 • Start-upy szukające dodatkowych możliwości rozwoju 

Przeczytaj o skutecznych działaniach marketingowych