Audyt biznesowy

7113Audyt biznesowy

Audyt biznesowy – na czym polega?

Audyt biznesowy to proces oceny wszelkich podejmowanych działań przez firmę w obszarze marketingu i sprzedaży, który w formie dokumentu daje konkretny obraz sytuacji, w jakiej jest firma. Audyt pozwala na dokładne zweryfikowanie dotychczasowych działań marketingowych i sprzedażowych, ich ocenę oraz wskazanie potencjalnych obszarów do poprawy.

 • Zmierz efektywność swojego biznesu.
 • Zadbaj o spójną komunikację.
 • Optymalizuj inwestycja finansowe i czasowe.
 • Uzyskaj wyraźne efekty z prowadzonych działań marketingowych.

Respondenci badania „Wpływ strategii marketingowej na biznes” wskazali, że aż 93% z nich nie mierzy zwrotu z inwestycji marketingowych. Oznacza to, że niezależnie od wielkości budżetu nie wiedzą jaki wpływ na biznes mają ich aktywności.

Aż 71% badanych przedstawicieli firm przyznaje, że nie prowadzi audytu działań marketingowych. Ma to ogromny wpływ na jakość prowadzonych kampanii i ich efektywność finansową. Analiza i wyciąganie wniosków pozwalają na skontrolowanie skuteczności prowadzonych działań marketingowych.

Badania wskazują, że najczęściej za audyt odpowiada CMO, prezes, właściciel lub firma zewnętrzna. 12% respondentów wskazało, że nie wie czy w firmie prowadzony jest audyt marketingowy.

Umów konsultację

Consulting biznesowy

Audyt biznesowy – korzyści

Realizując projekt audytu biznesowego zwracamy uwagę na wiele aspektów, które mimo zaawansowanej wiedzy o firmie, mogą umknąć podczas wewnętrznej pracy. Audyt biznesowy ułatwia i usprawnia pracę zarządom, marketerom i handlowcom, a także całościowe podejście do prowadzonego biznesu.

 • Spójność przekazu

  Materiały komunikacyjne budują wizerunek marki, a tylko ich spójność zapewni jasny i klarowny przekaz. Kompleksowa analiza pozwoli nam na wskazanie kierunków w jakich powinna iść marka i wytypować które materiały warto używać, by zachować spójność przekazu.

  Analiza usprawni komunikację marketingową kierowaną do potencjalnych klientów oraz poprawi wizerunek marki na rynku. Audyt pozwala na zwiększenie liczby wartościowych leadów nawet o 45%!

 • Poprawa efektywności

  Dzięki audytowi określimy mocne i słabe obszary bieżącej komunikacji, ocenimy ich wpływ na wynik finansowy firmy i zwrot z inwestycji (ROI). Wskażemy obszary, które lepiej mogą konwertować na pozyskiwanie leadów i zamykanie sprzedaży.

  Analiza efektywności kosztowej, wydatków marketingowych oraz intensywności ich wykonania pozwoli na optymalizację budżetu. Nasze doświadczenie pokazuje, że audyt pomaga wyeliminować od 30% do 65% nietrafionych wydatków na marketing!

 • Rentowność

  Działania marketingowe często oceniane są jako centrum kosztów. Po przeprowadzonym audycie wskażemy obszary, w których warto poprawić efektywność koszową.

  Audyt marketingowy pozwala wychwycić niewłaściwe komunikaty i inwestycje i powiązać jakościowe działania z wynikiem biznesowym firmy!

Audyt biznesowy – zakres działań

Audyt strategiczny

Cześć analityczna, weryfikacja w którym miejscu znajduje się obecnie firma, określenie jej pozycji oraz realizacji strategii biznesowej przez dział marketingu. Na tym etapie naszym głównym punktem odniesienia są cele biznesowe, jakie stawia sobie organizacja i to jak dział marketingu realizuje założone cele.
Kluczowym na tym etapie krokiem jest również analiza powiązań biznesowych i finansowych, tj. czy marketing realizuje działania sprzedażowe i jaki jest jego wkład w budowę pozycji firmy. Patrzymy także na efektywność całego działu marketingu i współpracę pomiędzy działami.

Analiza dopasowania

Analizujemy powiązania pomiędzy bieżącymi działaniami a grupą docelową. Czy wybrane narzędzia i kanały komunikacji trafią do zdefiniowanej grupy odbiorców.
Cześć analizy dopasowania wskazuje na najważniejsze elementy komunikacji oraz jej spójność z oczekiwaniami grupy docelowej. Analizujemy na tym etapie wykorzystane narzędzia oraz kanały komunikacji, które używa marka.

Analiza procesów sprzedażowych
Audytujemy pełen bar procesu sprzedaży, od pozyskania Klienta i kwalifikacji leadów, przez ofertowanie, proces sprzedaży, a przede wszystkim dopasowanie oferty do potrzeb Klienta.

Analiza efektywności budżetu

Skrupulatnie analizujemy dotychczasowe wydatki budżetowe i powiązania kategorii budżetowych z przychodami firmy. Analizujemy, jak wygląda proces planowania budżetu w ujęciu rocznym, w jakiej formie jest to robione oraz jakie są główne kategorie kosztów marketingowych. Wskazujemy ewentualne obszary do poprawy i optymalizacji kosztowej.

Analiza WWW

Analiza jakości strony WWW, aspekty techniczne, szybkość, pozycjonowanie oraz komfort użytkowania z punku widzenia użytkownika.
Analiza poświęcona stronie WWW, w szczególności jakość i szybkość strony internetowej, aspekty SEO i pozycjonowania, słowa kluczowe strony, czytelność dla wyszukiwarki Google. Na tym etapie prowadzimy również ogólny audyt UX, czyli jak z punku widzenia użytkownika (klienta) strona może być odebrana. Wskazujemy elementy do poprawy i rekomendacje rozwiązań.

Analiza materiałów komunikacyjnych

Poddajemy analizie i ocenie konkretne przekazy komunikacyjne kierowane do grupy odbiorców. Analizujemy sposób komunikacji marki, jakość i przekaz oraz aspekty wizualne. Sprawdzamy spójność materiałów, które przekazywane są do rynku i oceniamy potencjał ich odbioru przez klientów. Weryfikujemy jaki komunikat mogą przekazywać obecne materiały marketingowe.

Analiza brandingu i identyfikacji wizualnej marki

Część poświęcona analizie wizualnych elementów komunikacji marki. Oceniamy spójność, charakter i wyrazistość projektowanych materiałów oraz identyfikacji wizualnej marki.
Oceniamy logotyp marki pod kątem graficznym oraz językowym, kolorystykę stosowaną w komunikacji oraz pokazujemy punkt odniesienia innych marek z branży jako ewentualny benchmark i pokazanie pozycji konkurencji.

Analiza języka komunikacji

Analizujemy stosowany w komunikacji język, natężenie słownictwa branżowego oraz używane słowa kluczowe w bieżącej komunikacji. Ten etap ma za zadanie zweryfikować czy przekaz marki jest akceptowany i zrozumiały dla potencjalnego klienta, i czy marka jest spójna w przekazie.

Analiza Social Media

Sprawdzamy jak realizowana jest spójność komunikacji we wskazanych kanałach social media, czy komunikacja zewnętrzna jest pokrewna z całością komunikacji marki w innych kanałach. Analizujemy również elementy graficzne komunikacji w social mediach.

Podsumowanie i rekomendacje strategiczne

Po zebranych danych (otrzymanych od klienta i znalezionych metodą desk research) opracowujemy listę rekomendacji strategicznych dla marki, które poprawią jakość komunikacji i usprawnią prowadzony przez firmę marketing.

Narzędzia wsparcia

W celu poprawy jakości i efektywności pracy wskazujemy Klientowi listę rekomendowanych narzędzi oraz formatek jak np. wzór planowania budżetu marketingowego. Wdrożenie narzędzi pozwoli na optymalizację działań i może przynieść realne oszczędności.

Audyt biznesowy – proces współpracy

Podczas audytu marketingowego weryfikujemy obszary takie jak:

 • Realizacje celów marketingowych i sprzedażowych zgodnie z przyjętą strategią biznesową.
 • Budżet marketingowy i jego efektywne wykorzystanie.
 • Dopasowanie wartości do Klienta.
 • Proces sprzedaży.
 • Proces ofertowania.
 • Dopasowanie przekazu do grupy docelowej w procesie sprzedaży.
 • Techniczne aspekty strony WWW.
 • Materiały komunikacyjne.
 • Identyfikację wizualną, kolory, logo.
 • Język komunikacji marki.
 • Komunikację i spójność kanałów Social Media.

Analizujemy dane przekazane przez Klienta oraz te, które pozyskamy ze źródeł zewnętrznych, jak raporty i narzędzia, Social Media, fora, etc.

Najważniejsze podczas procesu audytowego jest, żeby nasz zespół otrzymał możliwie najwięcej danych i materiałów do analizy. To zdecydowanie daje najlepsze możliwe efekty i przyśpiesza pracę.

Audyt biznesowy – dla kogo?

Audyt biznesowy ma zastosowanie w wielu sytuacjach. Przede wszystkim jest to usługa dla osób, które nie mają wystarczającej wiedzy do sprawdzenia, czy ich dział marketingu i sprzedaży działa sprawnie. To rozwiązanie jest również dla przedsiębiorców, którzy szukają realnych oszczędności bez zmniejszenia jakości. Najcześciej audyt biznesowy zamawiają:

 • Prezes i właściciel firmy B2B
 • Dyrektor marketingu
 • Dyrektor sprzedaży
 • Dyrektor operacyjny
 • Dyrektor finansowy

Audyt biznesowy – czy jest Ci potrzebny

 • Nasi analitycy zweryfikują dotychczasowe działania sprzedażowe i marketingowe, ocenią je i wskażą punkty przez które nie osiągacie wymiernych wyników.
 • Przeanalizujemy Twoje działania. Wskażemy, dlaczego nie przynosiły takich efektów jak tego oczekuje Twoja firma.
 • Koszty audytu marketingowego zwrócą Ci się już po pierwszym okresie wdrożenia rekomendacji, ponieważ wskazujemy nieefektywne działania.
 • Audyt marketingowy to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku zatrudnienia nowego Dyrektora Marketingu. Pomoże on znacznie szybciej rozeznać się w sytuacji firmy.
 • Ocena zewnętrznych audytorów jest niezależna, przez co oceniane są realne dokonania.

Audyt biznesowy – ile kosztuje?

Koszty wykonania audytu biznesowego różnią się w zależności od liczby rynków do opracowania, kampanii i wielkości firmy. Zwykle to koszty w przedziale 20.000 zł – 30.000 zł.

Jeżeli chcesz poznać koszty przeprowadzenia audytu biznesowego w Twojej, umów się na bezpłatną konsultację i opisz nam swoją sytuację i potrzeby. Przygotujemy propozycję dedykowaną Twojej firmie.

 

Przeczytaj o audycie i efektywności w marketingu