Strategia marketingowa

Strategia to dokonywanie jasnych wyborów dotyczących tego, w jaki sposób być konkurencyjnym. Nie można wszystkim zapewnić wszystkiego – niezależnie od wielkości firmy i zasobów kieszeni.

J. Welch 

Ze strategią łatwiej do celu.

Strategia marketingowa to mapa drogowa na ścieżce Twojego biznesu. Jej szczegółowe opracowanie i opisanie pozwolą Twojej firmie na świadome planowanie i rozwój. Precyzyjnie opracowany koncept rozwoju pozwala na efektywne działanie, zabezpieczy Twoją firmę na ewentualny kryzys, oszczędzi pieniądze i pomoże dojrzale rozwijać firmę.

Strategia marketingowa to ostatnio coraz popularniejszy temat, jednak jak się okazuje w praktyce sytuacja wygląda inaczej. Wiemy, że wiele firm nie ma wiedzy czym ona jest, często myli pojęcia i nie rozumie jak wiele korzyści jej dobre opracowanie i wdrożenie może przynieść.

Encyklopedia Zarządzają definiuje strategię następująco:

„Strategia marketingowa oznacza zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku. Jej formułowanie to proces decyzyjny, polegający na wytyczeniu najistotniejszych problemów oraz określeniu sposobów ich rozwiązań.”

W przeprowadzonym przez naszą agencję badaniu, dot. strategii marketingowej, zadaliśmy respondentom pytanie, czym ich zdaniem jest strategia marketingowa.

Dowiedzieliśmy się, że aż 50% respondentów błędnie określa, iż strategia marketingowa jest planem marketingowym. Z tego też powodu można wnioskować, że pojęcie strategii marketingowej rozumiane jest nieprawidłowo.

Jak wygląda dokument strategii marketingowej?

 • audyt i analiza

  Zbieramy i analizujemy bardzo szczegółowe dane dotyczące otoczenia makroekonomicznego, analizujemy mikrootoczenie, rynek oraz trendy, wnikliwie przyglądamy się konkurencji, grupom docelowym, a także prowadzimy audyt wewnętrzny Twojej marki.

 • strategia marki

  Opracujemy pozycjonowanie Twojej marki, zarówno obecne jaki docelowe. Na tym etapie szczegółowo analizujemy markę, jak ma wyglądać i jaki ma charakter, jak powinna się komunikować i czym może się wyróżnić. Określamy cele strategiczne; opracowujemy nowe pozycjonowanie marki, weryfikujemy identyfikację wizerunkową i językową, by całość przekazu była spójna, a także rekomendujemy działania do wdrożenia, tzw. rekomendacje strategiczne.

 • strategia komunikacji

  Budujemy strategię komunikacji, która potocznie nazywana jest planem operacyjnym. Na tym etapie opisujemy w szczegółowych krokach, jak pozycjonowanie wdrożyć w życie, jak przełożyć to na biznes, ile będzie kosztowało i jakie efekt przyniesie.

Dlaczego tak wiele firm nie posiada strategii marketingowej?

Wśród najczęściej wymienianych powodów braku strategii marketingowej respondenci wskazują̨brak funduszy na jej budowę.  Po raz kolejny pokazywane jest tu błędne założenie, ponieważ dobrze zaprojektowana strategia marketingowa bardzo szybko pozwala na szybki zwrot z inwestycji.

strategia marketingowa raport

Jakie korzyści niesie dobrze zbudowana strategia dla Twojego biznesu?

 • 68% badanych wskazało, że strategia marketingowa opracowana dla ich marki determinuje kierunki działania firmy.
 • 65% uważa, że strategia układa działania i ogranicza chaos w firmie.
 • 63% uważa natomiast, że strategia marketingowa daje podstawę do planowania. Co jest kluczowe to właśnie plan marketingowy powinien wynikać z dobrze opracowanego dokumentu strategicznego.
 • Raport: Wpływ strategii marketingowej na biznes

Strategia marketingowa – jaki jest koszt jej opracowania?

Kwestia kosztu opracowania strategii marketingowej to zwykle najbardziej interesujący aspekt. Zapytaliśmy respondentów, jaki ich zdaniem powinien być to koszt. Pokazało to, jakie jest postrzeganie wartości takiej inwestycji. W odpowiedzi respondentów możemy zauważyć, że ich zdaniem koszt opracowania strategii marketingowej przez zewnętrznego dostawcę jest uzależniony od zakresu działań, wielkości firmy, a także od oczekiwań.

 • 5000 zł –15 000 zł – 31%,
 • 15 000 zł –25 000 zł – 26%,
 • 25 000 zł –40 000 zł – 27%,
 • Powyżej 40 000 zł – 16%.

Zauważalne w badaniu jest to, że im większa jest firma, tym respondenci wskazują wyższe kwoty, które należy zainwestować w strategię. Jest to związane z percepcją kosztów, wydatków marketingowych oraz zasobnością portfela firmy. Takie podejście jest słuszne, ponieważ tego rodzaju działania mają bezpośrednią korelację z wielkością firmy i z ilością danych do przeanalizowania. Nie dziwi więc, że w przypadku mikroprzedsiębiorstw najczęściej wybieraną odpowiedzią był przedział 5000–15 000 zł (65%) i 15 000–25 000 zł (26%). Z kolei w dużych firmach najwięcej, bo aż jedna trzecia respondentów, zaznaczyła, że koszt przygotowania strategii marketingowej wynosi ponad 40 000 zł.

Ogólnopolskie badanie strategii marketingowej w firmach dało nam ogrom wiedzy. Pobierz raport już dziś!

Wpływ strategii marketingowej na biznes