Strategia marketingowa

Strategia przedsiębiorstwa to gra o przyszłość, której reguły określa otoczenie.

Józef Penc

Nasz zespół to ekipa ludzi zaangażowanych w swoją pracę, osiągających sukcesy zawodowe w polskich i międzynarodowych organizacjach. Jesteśmy praktykami biznesu i specjalistami e swoich dziadzinach. To właśnie takie osoby najlepiej zadbają również o Twoją firmę.

Wesprzemy Cię w wyborze odpowiednich ryków i segmentów, które mają bezpośredni wpływ na rozwój. Pomożemy przy wprowadzeniu nowych produktów na rynek czy ustaleniu planu taktycznego i operacyjnego. Zbudujemy solidną strategię dla Twojej firmy, przeprowadzimy audyt i opracujemy programy typu Social Selling czy Employee Advocacy dla Twojej firmy.

Mamy wiedze i chętnie się nią dzielimy, a podczas wspólnych projektów stawiamy na wzajemne zrozumienie.

Strategia – czy potrzebna jest w każdej firmie i dlaczego jest tak ważna?

Strategia marketingowa jest pierwszym i podstawowym krokiem do zbudowania solidnej firmy i marki. Jest to kluczowy element nawet jeśli stawiasz na budowanie marki osobistej. Spisana strategia powinna być drogowskazem dla firmy, jak działać, by osiągnąć swój cel.

Posiadając spisaną strategię porządkujesz wiedzę. Strategia wskazuje w jakim miejscu jesteś oraz to jak działać i jakie kroki zrealizować, by osiągać założone cele.

Zareagujemy na zadania jakie stoją przed organizacją. Możemy przygotować pełną strategię dla działu marketingu lub dla konkretnego kanału lub grupy docelowej. Wszystko zależy o Twoich potrzeb.

Zweryfikujemy makro i mikro otoczenie organizacji, przeprowadzimy analizy i zweryfikujemy plan jaki powinieneś wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie. Na bieżąco opowiemy Ci o każdym z etapów pracy. Zależy nam również byś Ty jako Klient brał w tym procesie aktywny udział, po to by jeszcze lepiej zrozumieć realizowany proces.

Strategia marketingowa krok po kroku

 • Analiza

  Przeprowadzimy analizy makro i mikro-otocznie. Zweryfikujemy zarówno osiągniecia i działania Twojej firmy jak i konkurencji. Sprawdzimy, jak są one oceniane na zewnątrz. Przeanalizuje komunikacyjne. Twoją grupę docelowa, dotychczasowe insighty konsumenckie oraz materiały komunikacyjne. Na tym etapie bardzo często współpracujemy z agencją badań marketingowych lub bazujemy na danych jakie nam dostarcza Klient. Każdy z elementów jest szczegółowo przepracowany i przemyślany.

  Diagnoza jaką przeprowadzimy to najbadziej szczegółowy i czasochłonny element, ale niezwykle istotny by dobrze zrozumieć problematykę i rynek.

 • Wnioski

  Po przepracowaniu pełnej diagnostyki na temat rynku, konkurencji i Twojej firmy rozpoczynamy aktywną pracę nad wnioskami. Wszelkie informacje wynikające z analizy danych przedstawimy Ci w formie wniosków. Dbamy zarówno o część merytoryczną jak i wizualną. Wierzymy, że ważna jest forma prezentacji. Wszelkie wnioski opatrzone są grafikami, wykresami oraz danymi liczbowymi.

  Podczas spotkania omawiamy wszelkie elementy jakie analizowaliśmy i badaliśmy. Prezentujemy je m.in. w formie insightów i map myśli. Chętnie łączymy w tym procesie osoby z wielu obszarów działalności z Twojej firmy, by jak najlepiej połączyć pełną wiedzą analityczną i praktyczną.

 • Rekomendacje

  Kolejny krokiem budowanie strategii jest opracowanie dla Ciebie rekomendacji działań. W naszej codziennej pracy opieramy je na konkretnych danych, ale wspomagamy się naszym wieloletnim doświadczeniu. Na tym etapie otrzymujesz listę rekomendacji strategicznych, które są bezpośrednią wytyczną do dalszej pracy nam taktyką oraz planem operacyjnym. To z rekomendacji tworzymy konkretne KPI wraz z miernikami sukcesu.

  Wytyczne jakie Ci przedstawimy będą jasne, konkretne i możliwe do wdrożenia w Twojej organizacji.

Strategia, taktyka i plan operacyjny

Jako finalny etap budowania strategii otrzymasz od nas plan taktyczny oraz plan operacyjny. Są to dokumenty, które pozwolą przenieść opracowane przez nas działania na praktyczną strefę. Wesprzemy Cię w wyznaczaniu celów KPI dla konkretnych działań oraz ustaleniu mierników sukcesu.

Wierzymy, że szczegółowo opracowany plan operacyjny pozwoli na dokładne wdrożenie działań i szczegółowe kontrolowanie przebiegu wdrożenia.

Po zatwierdzeniu strategii możliwe jest również żebyśmy zajęli się wyceną wdrożenia całego planu oraz jego egzekucją.

Jakie korzyści niesie dobrze zbudowana strategia dla Twojego biznesu?

 • Daje jasne wskazówki i drogowskazy do budowania i rozwoju biznesu
 • Daje wskazówki, jak pozyskiwać nowych klientów
 • Reguluje kierunki pracy i codzienne działania operacyjne
 • Narzuca kierunek i systematyczność działań
 • Wyznacza cele i wskazuje właściwe KPI
 • Wspiera markę i ułatwia rozwój firmy
 • Motywuje pracowników
 • Jest solidną podstawą do działania i osiągania celów

Budowanie solidnej strategii marketingowej nie jest chwilową modą. Jest to najważniejszy aspekt budowania biznesu, ponieważ to na tym dokumencie powinno opierać się rozwój firmy. Dobrze opracowana strategia jest podstawą działań.