Strategia marketingowa

Strategia to dokonywanie jasnych wyborów dotyczących tego, w jaki sposób być konkurencyjnym. Nie można wszystkim zapewnić wszystkiego – niezależnie od wielkości firmy i zasobów kieszeni.

J. Welch

2415

Walter Landor, twórca wielu znanych i rozpoznawalnych marek powiedział, że „produkty powstają w fabryce, ale marki powstają w umyśle”.

Strategia marketingowa to mapa drogowa dla Twojego biznesu. Jej szczegółowe opracowanie i opisanie pozwolą Twojej firmie na świadome planowanie, rozwój i realizację celów. Precyzyjnie opracowany koncept rozwoju pozwala na efektywne działanie, zabezpieczy Twoją firmę na wypadek ewentualnego kryzysu, oszczędzi pieniądze i pomoże dojrzale rozwijać firmę.

Encyklopedia Zarządzają definiuje strategię następująco:

„strategia marketingowa oznacza zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku. Jej formułowanie to proces decyzyjny, polegający na wytyczeniu najistotniejszych problemów oraz określeniu sposobów ich rozwiązań”.

W praktyce strategia marketingowa:

 • wyznacza kierunki do działania,
 • wskazuje w jakim kierunku firma powinna zmierzać,
 • nadaje charakter marce,
 • pozycjonuje markę wśród konkurentów,
 • pozwala na znalezienie przewag konkurencyjnych,
 • ustala reguły gry,
 • definiuje, jak chcemy pozycjonować się w percepcji.

„Ludzie z celami odnoszą sukcesy ponieważ wiedzą dokąd zmierzają. To jest aż tak proste”.
Earl Nightingale

Strategia marketingowa to proces, który ma na celu wypromowanie danego produktu lub usługi i stworzenie trwałej przewagi nad konkurencją. Wynikiem tego procesu ma być zwiększenie sprzedaży i zysków firmy.

Stworzenie strategii marketingowej wymaga kreatywnych oraz analitycznych działań. Strategia marketingowa ma na celu stworzenia odpowiedniego przekazu, kreacji produktu w taki sposób, aby trafiał do odpowiedniej grupy docelowej oraz twardej analizy danych, wyciągania wniosków i umiejętnej poprawy wyników.

Strategię marketingową można nazwać fundamentem skutecznego i efektywnego marketingu. Dobra strategia to zespół określonych działań i zasad postepowania, które mają za zadanie doprowadzić do osiągnięcia maksymalnego zysku.

Cały proces opiera się na analizie rynku i firmy oraz wskazaniu priorytetów działań marketingowych i metod działania. Wszystko to jest konieczne do ustalenia celów, które strategia pomoże osiągnąć. Może to być zwiększenie sprzedaży, wzbudzenie zainteresowania, zwiększenie rozpoznawalności marki czy komunikacja wartości, które marka chce promować. Sporządzenie takiego dokumentu-przewodnika jest wskazane dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, pozycji na rynku czy aktualnym etapie jej drogi.

Dlaczego cele marketingowe warto wyznaczać już od samego startu marki? Ściśle określony plan działania pomaga zapanować nad chaosem dnia codziennego i trzymać się ustalonych wcześniej zamierzeń.

 

Zbieramy i analizujemy bardzo szczegółowe dane dotyczące otoczenia makroekonomicznego, analizujemy mikrootoczenie, rynek oraz trendy. Wnikliwie przyglądamy się konkurencji, grupom docelowym, a także prowadzimy audyt wewnętrzny Twojej marki.

Opracowujemy pozycjonowanie Twojej marki, zarówno obecne jak i docelowe. Na tym etapie szczegółowo analizujemy markę, jak ma wyglądać i jaki ma charakter, jak powinna się komunikować i czym może się wyróżnić. Określamy cele strategiczne, opracowujemy nowe pozycjonowanie marki, weryfikujemy identyfikację wizualną i językową, by całość przekazu była spójna. Rekomendujemy działania do wdrożenia, tzw. rekomendacje strategiczne.

Budujemy strategię komunikacji, która potocznie nazywana jest planem operacyjnym. Na tym etapie opisujemy w szczegółowych krokach, jak pozycjonowanie wdrożyć w życie, jak przełożyć  to na biznes, ile będzie kosztowało i jakie efekt przyniesie.

strategiczne podejście

Jak wygląda dokument strategii marketingowej?

 • Zbieramy i analizujemy bardzo szczegółowe dane dotyczące otoczenia makroekonomicznego, analizujemy mikrootoczenie, rynek oraz trendy, wnikliwie przyglądamy się konkurencji, grupom docelowym, a także prowadzimy audyt wewnętrzny Twojej marki.

 • Opracujemy pozycjonowanie Twojej marki, zarówno obecne jaki docelowe. Na tym etapie szczegółowo analizujemy markę, jak ma wyglądać i jaki ma charakter, jak powinna się komunikować i czym może się wyróżnić. Określamy cele strategiczne; opracowujemy nowe pozycjonowanie marki, weryfikujemy identyfikację wizerunkową i językową, by całość przekazu była spójna, a także rekomendujemy działania do wdrożenia, tzw. rekomendacje strategiczne.

 • Budujemy strategię komunikacji, która potocznie nazywana jest planem operacyjnym. Na tym etapie opisujemy w szczegółowych krokach, jak pozycjonowanie wdrożyć w życie, jak przełożyć to na biznes, ile będzie kosztowało i jakie efekt przyniesie.

W BUZZcenter wypracowaliśmy autorską metodę pracy nad strategią.

 • 10 kroków
 • 5 etapów pracy
 • 1 strategia

10 kroków
5 etapów strategii

Dlaczego tak wiele firm nie posiada strategii marketingowej?

Wśród najczęściej wymienianych powodów braku strategii marketingowej respondenci wskazują brak funduszy na jej budowę.  Po raz kolejny pokazywane jest tu błędne założenie, ponieważ dobrze zaprojektowana strategia marketingowa bardzo szybko pozwala na uzyskanie zwrotu z inwestycji.

strategia marketingowa raport

Jakie korzyści niesie dobrze zbudowana strategia dla Twojego biznesu?

 • 68% badanych wskazało, że strategia marketingowa opracowana dla ich marki determinuje kierunki działania firmy.
 • 65% uważa, że strategia układa działania i ogranicza chaos w firmie.
 • 63% uważa natomiast, że strategia marketingowa daje podstawę do planowania. Co jest kluczowe to właśnie plan marketingowy powinien wynikać z dobrze opracowanego dokumentu strategicznego.

Raport: Wpływ strategii marketingowej na biznes

Wprowadź swój biznes na kolejny poziom!

 • strategia marketingowa

  Dlaczego strategia marketingowa jest tak ważna dla Twojej firmy?

  Żeby się rozwijać trzeba wiedzieć w jakim kierunku iść. Ważne jest jednak to, by mieć solidne podstawy do tego, by te cele określić. Strategia marketingowa daje właśnie podwaliny do planowania, a sam dokument można porównać do mapy drogowej niezbędnej w podróży. 

  Czytaj dalej
 • Analiza makroekonomicznaav

  Analiza makrootoczenia w budowaniu strategii marketingowej

  Analiza makrootoczenia jest pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem w opracowaniu strategii marketingowej jest pozyskanie możliwie dużej wiedzy na temat rynku, otoczenia, marki, własnych działań, klienta. To niewątpliwie kluczowe elementy, ale to nie od tej części należy pracować nad strategią.

  Czytaj dalej
 • Archetyp marki

  Archetypy marki – kim jest marka i jak ją określić?

  Archetypy marki są pewnym wzorcem i mówi o charakterze i głównych wartościach marki.  Prezentują wzorce zachowań ludzkich, które odzwierciedlają style bycia. Archetypy wywodzą się z psychologii, ale w ostatnich latach zyskały na popularności w branding i zarządzaniu marką. Dowiedz się jaki jest archetyp Twojej marki.

  Czytaj dalej
 • Badania marketingowe

  Badania marketingowe w procesie budowania strategii

  Badania marketingowe to proces, podczas którego gromadzimy obiektywne i wartościowe informacje, a następnie przetwarzamy je po to by uzyskać całościowe spojrzenie na biznes, ocenić szanse na sukces prowadzonego przedsiębiorstwa oraz dowiedzieć się jak myśli i czego oczekuje nasz Klient.

  Czytaj dalej