Strategia rozwoju biznesu

6624strategia rozwoju biznesu

Strategia rozwoju firmy – na czym polega?

Strategia rozwoju biznesu to podstawowy dokument dla Twojej firmy, który jest jak mapa drogowa biznesu. Zawiera rekomendacje działań z obszaru rozwoju firmy, między innymi: analiza rynku, analiza konkurencji, jak budować marketing i sprzedaż. Szczegółowe opracowanie i opisanie strategii pozwolą Twojej firmie na świadome planowanie, rozwój i realizację celów, a precyzyjnie opracowany koncept pozwala na efektywne działania. Zabezpieczy również Twoją firmę na wypadek kryzysu, oszczędzi pieniądze i pomoże dojrzale zarządzać firmą.

Strategia rozwoju biznesu to spisany dokument, który pozwoli Ci zwiększyć konkurencyjność i usprawnić procesy sprzedażowe. Pracujemy na własnej metodologii, która pozwala na bardzo wnikliwe przygotowanie dokumentu, począwszy od analizy, przez badania marketingowe, audyt, opracowanie pozycjonowania, opracowanie ścieżek zakupowych Klienta i Buyer Person, zaplanowanie sprzedaży, budowę strategii marki, opracowanie szczegółowego planu komunikacji i budżetu.

Strategia rozwoju biznesu pozwala na znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Jaka jest obecna pozycja Twojej firmy?
 • Z kim konkurujesz na rynku?
 • Jakie widzi Cię Klient?
 • Jakie są kluczowe wartości Twojej firmy?
 • Jakie są wyróżniki Twojej firmy?
 • Kim są Klienci Twojej firmy i jakie mają bolączki biznesowe?
 • Jak dotrzeć do Klientów?
 • Jak zaplanować ścieżkę dotarcia do Klienta?
 • Jakie komunikaty zastosować?

Umów konsultację

Praca nad strategią to proces, dlatego tak ważne jest, by wszystkie niezbędne kroki przejść po kolei i na każdym etapie wyciągać poprawne wnioski biznesowe.

Pomagamy firmom w budowaniu sukcesu na rynku. Dzięki opracowaniu strategii i jej wdrożeniu w Twojej firmie zoptymalizujesz działania, oszczędzisz budżety na marketing i sprzedaż oraz podniesiesz wartość przedsiębiorstwa na rynku.

Strategia rozwoju biznesu to długofalowy plan na to, jak rozwijać firmę. Zwykle opracowywany jest na 3-5 lat. Często mylony z biznesplanem, lecz warto podkreślić, że strategia to znacznie szersze pojęcie, a sam biznesplan jest efektem tego, co w strategii się znajdzie. Strategia rozwoju biznesu firmy ma na celu przegląd kierunków rozwoju i przeanalizowanie ich możliwości, szans i zagrożeń, tak by w efekcie końcowym była praktycznym drogowskazem dla firmy i jej pracowników.

Sukces organizacji nie jest dziełem przypadku. Wynika on z konkretnej analizy, opracowań i z konsekwentnego wdrożenia ich w życie. Strategia rozwoju biznesu w obszarze marketingu i sprzedaży definiuje kierunki działania firmy oraz ułatwia rozwój organizacji na wielu płaszczyznach.

Strategia rozwoju biznesu – korzyści

Strategia rozwoju biznesu to proces, dzięki któremu Twoja firma osiągnie trwałe przewagi nad konkurencją. Wynikiem tego procesu ma być zwiększenie sprzedaży i zysków firmy, a także wzmocnienie jej wizerunku.

Dlaczego warto?

 • Otrzymujesz jasny i spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Masz podstawę do opracowania KPI, czyli strategicznych mierników, za które zwykle odpowiada C-level.
 • Budujesz bazę wartości firmy, które pozytywnie oddziałują na interesariuszy, akcjonariuszy, klientów i pracowników.
 • Masz wiedzę jakie kluczowe czynniki decydują o skuteczności konkurowania firmy.
 • Generujemy realne oszczędności, od 30% do 65% budżetu na pozyskiwanie Klientów (marketing i sprzedaż).
 • Przekazujesz dokument z wytycznymi dla pracowników wyższego i średniego szczebla.

Strategia rozwoju biznesu to pierwszy krok do sukcesu organizacji. Porządkuje marketing oraz sprzedaż, czyli to co jest kluczowe w każdej firmie.

Proces współpracy

Strategia rozwoju biznesu to proces, w którym każdy element jest kluczowy. Po przejściu pełnego procesu krok po kroku wszystkie wnioski są jasne, zrozumiałe i wskazują właściwy kierunek rozwoju. Wynikiem tego procesu ma być zwiększenie sprzedaży i zysków firmy.

Warto pamiętać, że budowa strategii biznesowej organizacji wymaga bardzo dużego zaangażowana przedstawicieli zarządu i managerów wyższego szczebla. Dlatego dla każdej organizacji opracowujemy indywidualny plan pracy wraz z harmonogramem. Mimo wysokiego procesu indywidualizacji projektów, bazujemy na sprawdzonej metodologii pracy nad strategią.

Cały proces opiera się na analizie rynku i firmy oraz wskazaniu priorytetów działań marketingowych i sprzedażowych. Wszystko to jest konieczne do ustalenia celów, które strategia pomoże osiągnąć. Może to być zwiększenie sprzedaży, wzbudzenie zainteresowania, zwiększenie rozpoznawalności marki czy komunikacja wartości, które marka chce promować. Sporządzenie takiego dokumentu-przewodnika jest wskazane dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, pozycji na rynku czy aktualnym etapie jej drogi.

Proces budowy strategii krok po kroku

Audyt

 • Warsztaty strategiczne
  To kluczowy czas dla obu stron, podczas którego nasi eksperci pozyskują maksymalną wiedzę na temat Twojej organizacji. Im bardziej szczegółowo przekażesz nam wytyczne i informacje o dotychczasowych działaniach, tym sprawniej będziemy mogli pracować nad projektem dla Twojej firmy.
 • Analiza makrootoczenia
  Część analityczna poświęcona weryfikacji wszystkich czynników o dużym zasięgu, które oddziałują na Klientów, dostawców czy pracowników organizacji w sposób pośredni.
 • Analiza mikrootoczenia – otoczenie konkurencyjne
  Weryfikujemy otoczenie przedsiębiorstwa – Klientów, dostawców, partnerów i konkurentów. Analizujemy natężenie sektora i kategorii. Określamy pozycje poszczególnych graczy.
 • Analiza rynku i trendów
  Sprawdzamy jakie trendy panują na rynku Klienta, by działania i komunikacja maksymalizowały wykorzystanie szans rynkowych.
 • Analiza konkurencji
  Analizujemy najbliższych konkurentów, by zdefiniować ich podobieństwa rynkowe i przewagi konkurencyjne (POP/POD), definiujemy strategię komunikacyjną konkurencji, a także ich pozycjonowanie. Sprawdzamy kanały komunikacji z których korzystają oraz narzędzia marketingowe, pozycję w Internecie, język komunikacji oraz sposoby dotarcia do Klienta.
 • Analiza grup docelowych
  Analizujemy grupę docelową, na bazie zebranych danych oraz grupę docelową, do której Klient chce aspirować. Badamy pozycję pod kątem demograficznym, psychologicznym, behawioralnym. Analizujemy dotychczasowe Buyer Persony Twojej firmy i ich sposób zakupu.
 • Analiza wewnętrzna
  Wykonujemy audyt dotychczasowych działań marketingowych Klienta. Wnikliwie analizujemy plan marketingowy, budżet, konkretne kampanie, materiały reklamowe, stronę WWW i jej UX, gadżety etc. Określamy na tym etapie aktualną pozycję firmy i weryfikujemy inwestycje budżetowe Klienta. Oceniamy dotychczasowe działania marki na rynku i liczymy zwrot z inwestycji. Definiujemy obecny charakter marki, jej DNA, określamy wydźwięk marki. Wskazujemy mocne i słabe strony marki oraz jej szanse i zagrożenia na rozwój.
 • Analiza procesów
  Weryfikujemy wszystkie procesy wewnątrz organizacji, zarówno te spisane jak te mniej formalne. Ten etap wymaga wnikliwej analizy wewnątrz organizacji.
 • Analiza zespołów
  Rozmawiamy z zespołami w firmie, by poznać ich system pracy, bolączki oraz specyfikę każdego zespołu.
 • Badania marketingowe
  Realizujemy personalizowane badania, zwykle w formie ankiety i wywiadów pogłębianych, których analiza pozwoli nam na precyzyjne określenie bolączek i oczekiwań Twoich Klientów. Szukamy insightów oraz ciekawostek, na których możemy oprzeć rekomendacje strategiczne.

 

Strategia rozwoju biznesu 

 • Określenie celów strategicznych dla przedsiębiorstwa
  Wskazanie celów strategicznych dla biznesu i wytypowanie KPI w ramach nowej strategii.
 • Strategia marketingowa Twojej firmy. Nowe pozycjonowanie marki. Opracowanie BIG IDEA dla marki
  Opracowanie architektury marki w oparciu o nowe cele strategiczne marki. Budowa wartości marki oraz jej kluczowych wyróżników.
 • Identyfikacja wizerunkowa marki
  Rekomendacje dotyczące identyfikacji wizualnej, zmian w komunikacji, dopasowanie wizerunku do nowego pozycjonowania marki. Propozycje kolorystyczne i lingwistyczne.
 • Rekomendacje strategiczne
  W ramach rekomendacji opracowujemy listę działań jakie warto podjąć w celu osiągnięcia nowego pozycjonowania, które zostało wypracowane podczas budowy strategii marki.
 • Rekomendacje sprzedażowe
  Budujemy dla Twojej firmy rekomendacje dotyczące procesów sprzedażowych, lejki marketingowe i lejki sprzedażowe, a wszystko to w odpowiedzi na postawione cele.
 • Rekomendacje dot. pozyskiwania Klientów
  Budujemy nowe Buyer Persony dla Twojej firmy, opisujemy ich charakterystykę i bolączki oraz to jakie wartości Twojej firmy zaopiekują dany obszar.

Strategia komunikacji (plan operacyjny)

 • Określenie celów biznesowych i komunikacyjnych
  Wskazanie celów komunikacyjnych i biznesowych dla marki i wytypowanie KPI w ramach nowej strategii.
 • Zaplanowanie wdrożenia zmian w strategicznych jednostkach biznesu
  Wytypowanie kluczowych obszarów do zmian i opracowanie indywidualnych rekomendacji i planów zmian.
 • Plan sprzedaży
  Plan rekomendowanych działań sprzedażowych i źródeł pozyskania Klientów.
 • Plan marketingowy
  Plan rekomendowanych działań marketingowych dla konkretnych marek.
 • Zaplanowanie lejków marketingowych
  Wytypowanie narzędzi oraz kanałów komunikacji dla konkretnych marek i grup docelowych. Ustalenie ścieżki komunikacji dla Klienta na podstawie punktów styku.
 • Mapa komunikacji
  Opracowujemy konkretne mapy komunikacji, lokalizacje komunikatów, przykładowe media.
 • Plan operacyjny działań dla marek i kanałów
  Plan rekomendowanych działań marketingowych dla konkretnych marek.
 • Określenie ram budżetowych
  Wstępne budżetowanie na 12 miesięcy działań rekomendowanych w planie operacyjnym.
 • Kluczowe etapy i kaskadowanie celów
  Na końcowym etapie strategii wskazujemy kluczowe etapy niezbędne do realizacji KPI wraz ze wskazaniem etapów newralgicznych dla planu.

W BUZZcenter wypracowaliśmy autorską metodę pracy nad strategią.

 • analiza strategiczna

  Analiza strategiczna 

 • diagnoza i rekomendacje

  Diagnoza i rekomendacje

 • cele strategiczne

  Cele strategiczne

 • Projektowanie strategii

  Projektowanie strategii

 • dna marki

  DNA marki

 • Komunikacja strategii

  Komunikacja strategii

 • Planowanie strategii

  Planowanie strategii

 • Kaskadowanie celów

  Kaskadowanie celów

 • Realizacja i monitoring

  Realizacja i monitoring

 • Wdrożenie i nadzór

  Wdrożenie i nadzór

Strategia rozwoju biznesu – jaki jest koszt?

Koszt opracowania pełnej strategii według naszej metody skalkulowany jest tak, by był realny zarówno dla małych jak i średnich firm. Ostateczna kwota kalkulowana jest na bazie liczby godzin, które zajmie nam opracowanie poszczególnych etapów strategii. Zwykle koszt projektu strategii mieści się w przedziale od 40.000 do 60.000, rozłożone na 2-3 płatności. Jeżeli chcesz poznać koszty opracowania strategii dla swojej firmy, umów się na bezpłatną konsultację i opisz nam swoją sytuację i potrzeby. Przygotujemy propozycję dedykowaną Twojej firmie.

Jeżeli nie jesteś przekonany, że strategia rozwoju biznesu w obszarze marketingu i sprzedaży to odpowiedź na Twoje potrzeby, zamów dla swojej firmy warsztaty strategiczne. Podczas 1-dniowych warsztatów zweryfikujemy w jakim zakresie nasze rozwiązania sprawdzą się w Twojej firmie, jak wpłyną na zmiany i jakie wspólne rezultaty możemy osiągnąć.  Koszty warsztatów to 7 000 zł,  w cenie których przekazany jest szczegółowy raport wraz z rekomendacjami dalszych działań. Po przeprowadzonych warsztatach Klient otrzymuje szczegółowy raport wraz z rekomendacjami dalszych działań. Będzie to podstawa to podjęcia kolejnych kluczowych decyzji biznesowych. 

Strategia rozwoju biznesu – od czego zacząć?

Strategia to inwestycja. Na bazie naszego doświadczenia wiemy, że wdrożenie rekomendacji ze strategii pozwala na wygenerowanie od 30% do 65% oszczędności w budżecie na pozyskanie Klienta. Inwestycja w strategię może zwrócić się już po kilku tygodniach świadomych działań. 

Podczas współpracy przeanalizujemy Twoje działania marketingowe i sprzedażowe. Wskażemy, dlaczego nie przynosiły takich efektów jak tego oczekuje Twoja firma. Nasi analitycy zweryfikują dotychczasowe działania, ocenią je i wskażą punkty przez które nie osiągacie wymiernych wyników. Koszty strategii zwrócą się już w pierwszych kilku tygodniach, dzięki eliminacji nierentownych działań. Pierwszym krokiem, by rozpocząć proces budowy strategii jest umówienie się na bezpłatną konsultację, podczas której porozmawiamy na temat potrzeb Twojej firmy i dopasujemy najlepsze rozwiązanie.

Chcesz rozwijać firmę dzięki strategii?

 

Zostaw swój numer telefonu oraz adres mail. Skontaktujemy się z Tobą by sprawdzić, jak możemy Ci pomóc.

Na początku zaprosimy Cię na 30 minutową, bezpłatną konsultację i przeprowadzimy wstępną analizę Twoich potrzeb. Po rozmowie zaproponujemy działania, które pomogą realizować cele Twojej firmy.

 

 

 

Umów konsultację

  Przeczytaj o skutecznych strategiach

  • strategia marketingowa

   Dlaczego strategia marketingowa jest tak ważna dla Twojej firmy?

   Żeby się rozwijać trzeba wiedzieć w jakim kierunku iść. Ważne jest jednak to, by mieć solidne podstawy do tego, by te cele określić. Strategia marketingowa daje właśnie podwaliny do planowania, a sam dokument można porównać do mapy drogowej niezbędnej w podróży. 

   Czytaj dalej
  • Analiza makroekonomicznaav

   Analiza makrootoczenia w budowaniu strategii marketingowej

   Analiza makrootoczenia jest pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem w opracowaniu strategii marketingowej jest pozyskanie możliwie dużej wiedzy na temat rynku, otoczenia, marki, własnych działań, klienta. To niewątpliwie kluczowe elementy, ale to nie od tej części należy pracować nad strategią.

   Czytaj dalej
  • Archetyp marki

   Archetypy marki – kim jest marka i jak ją określić?

   Archetypy marki są pewnym wzorcem i mówi o charakterze i głównych wartościach marki.  Prezentują wzorce zachowań ludzkich, które odzwierciedlają style bycia. Archetypy wywodzą się z psychologii, ale w ostatnich latach zyskały na popularności w branding i zarządzaniu marką. Dowiedz się jaki jest archetyp Twojej marki.

   Czytaj dalej
  • Badania marketingowe

   Badania marketingowe w procesie budowania strategii

   Badania marketingowe to proces, podczas którego gromadzimy obiektywne i wartościowe informacje, a następnie przetwarzamy je po to, by uzyskać całościowe spojrzenie na biznes, ocenić szanse na sukces prowadzonego przedsiębiorstwa oraz dowiedzieć się jak myśli i czego oczekuje nasz Klient. Na czym polegają badania marketingowe w procesie strategii? Przeczytaj!

   Czytaj dalej