Strategia biznesowa

5975Strategia biznesowa

Strategia biznesowa – na czym polega?

Strategia biznesowa to długofalowy plan na to jak rozwijać się ma dana firma. Zwykle opracowywany jest na 3-5 lat. Często mylony z biznesplanem, lecz warto podkreślić, że strategia to znacznie szersze pojęcia, a sam biznesplan jest efektem tego, co w strategii się znajdzie.

Strategia biznesowa firmy ma na celu zebranie kierunków rozwoju i przeanalizowanie ich możliwości, szans i zagrożeń, tak by w efekcie końcowym była praktycznym drogowskazem dla firmy i jej pracowników.

Wart o podkreślić, że sukces organizacji nie jest dziełem przypadku. Wynika on z konkretnej analizy, opracować i z konsekwencji ich wdrożenia w życie. Strategia biznesowa definiuje kierunki działania firmy oraz ułatwia rozwój organizacji na wielu płaszczyznach.

Strategia biznesowa – korzyści

Strategia biznesowa to pierwszy krok do sukcesu organizacji. Podczas budowy strategii biznesowej najważniejsze są cele biznesowe organizacji. Istotne jest, by wynikały one bezpośrednio z wizji organizacji i pokazywały konkretną ścieżkę ich realizacji.

Dzięki wdrożeniu strategii biznesowej organizacja zyskuje m.in.:

 • Jasny i spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Podstawę do opracowania KPI, czyli strategicznych mierników, za które zwykle odpowiada C-level.
 • Bazę wartości firmy, które pozytywnie oddziałują na interesariuszy, akcjonariuszy, klientów i pracowników.
 • Wiedzę jakie kluczowe czynniki decydują o skuteczności konkurowania firmy.
 • Dokument z wytycznymi dla pracowników wyższego i średniego szczebla.

Strategia biznesowa – proces współpracy

Budowa strategii biznesowej organizacji wymaga bardzo dużego zaangażowana przedstawicieli zarządu i managerów wyższego szczebla. Dlatego dla każdej organizacji opracowujemy indywidualny plan pracy wraz z harmonogramem. Mimo wysokiego procesu indywidualizacji projektów, bazujemy na sprawdzonej metodologii pracy nad strategią.

Audyt

 • Analiza makrootoczenia.
  Część analityczna poświęcona weryfikacji wszystkich czynników makro, czyli takich o dużym zasięgu, które oddziałują na klientów, dostawców czy pracowników organizacji.
 • Analiza mikrootoczenia – otoczenie konkurencyjne.
  Weryfikujemy otoczenie przedsiębiorstwa – klientów, dostawców, partnerów i konkurentów. Analizujemy natężenie sektora i kategorii. Określamy pozycje poszczególnych graczy.
 • Analiza rynku i trendów.
  Sprawdzamy jakie trendy panują na rynku Klienta, by działania i komunikacja maksymalizowały wykorzystanie szans rynkowych.
 • Analiza konkurencji.
  Analizujemy najbliższych konkurentów, by zdefiniować ich podobieństwa rynkowe i przewagi konkurencyjne (POP/POD), definiujemy strategię komunikacyjną konkurencji, a także ich pozycjonowanie.
 • Analiza grup docelowych.
  Analizujemy grupę docelową, na bazie zebranych danych oraz grupę docelową do której klienta chce aspirować, pod kątem demograficznych, psychologicznym, behawioralnym. Tworzymy persony.
 • Analiza wewnętrzna.
  Wykonujemy audyt dotychczasowych działań marketingowych Klienta. Wnikliwie analizujemy plan marketingowy, budżet, konkretne kampanie, materiały reklamowe, stronę www i jej UX, gadżety etc. Określamy na tym etapie aktualną pozycję firmy i weryfikujemy inwestycje budżetowe Klienta. Oceniamy dotychczasowe działania marki na rynku i liczymy zwrot z inwestycji. Definiujemy obecny charakter marki, jej DNA, określamy wydźwięk marki. Wskazujemy mocne i słabe strony marki oraz jej szanse i zagrożenia na rozwój
 • Analiza procesów
  Weryfikujemy wszystkie procesy wewnątrz organizacji, zarówno te spisane jak te mniej formalne. Ten etap wymaga wnikliwej analizy wewnątrz organizacji i oboczności naszego konsultanta u Klienta.
 • Analiza zespołów
  Rozmawiamy z zespołami w firmie, by poznać ich system pracy, bolączki oraz specyfikę każdego zespołu.

Strategia biznesowa

 • Określenie celów strategicznych dla przedsiębiorstwa.
  Wskazanie celów strategicznych dla biznesu i wytypowanie KPI w ramach nowej strategii. 
 • Nowe pozycjonowanie marki. Opracowanie BIG IDEA dla marki.
  Opracowanie architektury marki w oparciu o cele strategiczne marki. Wskazanie wartości marki.
 • Identyfikacja wizerunkowa marki.
  Rekomendacje dotyczące identyfikacji wizualnej, zmian w komunikacji, dopasowanie wizerunki do nowego pozycjonowania marki. Propozycje kolorystyczne i lingwistyczne
 • Rekomendacje strategiczne
  W ramach rekomendacji opracowujemy listę działań jakie warto podjąć w celu osiągnięcia nowego pozycjonowanie, które zostało wypracowane podczas budowy strategii marki.

Plan operacyjny

 • Określenie celów biznesowych dla firmy.
  Wskazanie celów i wytypowanie KPI w ramach nowej strategii.
 • Zaplanowanie wdrożenia zmian w strategicznych jednostkach biznesu.
  Wytypowanie kluczowych obszarów do zmian i opracowanie indywidualnych rekomendacji i planów zmian.
 • Plan operacyjny dla poszczególnych działów.
  Plan wdrożenia zmian operacyjnych.
 • Plan sprzedaży
  Plan rekomendowanych działań sprzedażowych i źródeł pozyskania Klientów.
 • Plan marketingowy
  Plan rekomendowanych działań marketingowych dla konkretnych marek.
 • Określenie ram budżetowych
  Wstępne budżetowanie na 24-36 miesięcy działań rekomendowanych w planie operacyjnym. 
 • Kluczowe etapy
  Na końcowym etapie strategii wskazujemy kluczowe etapy niezbędne do realizacji KPI wraz ze wskazaniem etapów newralgicznych dla planu.
 • Zbieramy i analizujemy bardzo szczegółowe dane dotyczące otoczenia makroekonomicznego, analizujemy mikrootoczenie, rynek oraz trendy, wnikliwie przyglądamy się konkurencji, grupom docelowym, a także prowadzimy audyt wewnętrzny Twojej marki.

 • Opracujemy pozycjonowanie Twojej marki, zarówno obecne jaki docelowe. Na tym etapie szczegółowo analizujemy markę, jak ma wyglądać i jaki ma charakter, jak powinna się komunikować i czym może się wyróżnić. Określamy cele strategiczne; opracowujemy nowe pozycjonowanie marki, weryfikujemy identyfikację wizerunkową i językową, by całość przekazu była spójna, a także rekomendujemy działania do wdrożenia, tzw. rekomendacje strategiczne.

 • Budujemy strategię komunikacji, która potocznie nazywana jest planem operacyjnym. Na tym etapie opisujemy w szczegółowych krokach, jak pozycjonowanie wdrożyć w życie, jak przełożyć to na biznes, ile będzie kosztowało i jakie efekt przyniesie.

Strategia biznesowa– dla kogo?

Strategia biznesu to nadrzędny dokument dla każdego przedsiębiorstwa. W BUZZcenter specjalizujemy się w budowie strategii dla

 • Firm B2B
 • Firm Rodzinnych
 • Sektora MŚP

Strategia biznesowa – jaki jest koszt?

Koszty opracowania strategii biznesowej uzależniona jest od liczby obszarów strategicznych do zbadania i analizy. Ostateczna kwota kalkulowana jest na bazie liczby godzin, które zajmie nam opracowanie poszczególnych etapów strategii. Zwykle koszt projektu strategii zaczyna się od 50 000 PLN.

Jeżeli chcesz poznać koszty opracowania strategii biznesowej dla swojej firmy, zamów dla swojej firmy warsztaty strategiczne. Podczas 1-dniowych warsztatów strategicznych zweryfikujemy w jakim zakresie nasze rozwiązania sprawdzą się w Twojej firmie. Koszty warsztatów mieszczą się w przedziale od 2 000 zł do 5 000 zł (cena zależna jest od zakresu prac i ewentualnego dojazdu dla Klienta). Po przeprowadzonych warsztatach Klient otrzymuje szczegółowy raport wraz z rekomendacjami dalszych działań.

Strategia biznesowa– od czego zacząć?

Na etapie projektowania propozycji działań dla form i rekomendacji jak szeroki powinna być strategia rozpoczynamy działania od warsztatów strategicznych.

Warsztaty strategiczne to bardzo dobre narzędzie, by jak najlepiej poznać firmę przed rozpoczęciem współpracy nad strategią. Pragniemy podkreślić, że im więcej danych otrzymamy na starcie projektu, tym sprawniej przygotujemy poszczególne etapy projektu. To kilkugodzinne spotkanie ma na celu poznanie marki i zrozumienie specyfiki biznesu, a także poznania jej bolączek.

Podczas spotkania poprosimy o przedstawienie:

 • zarysu strategii biznesowej firmy;
 • bolączek firmy;
 • wizji, gdzie firma chciałby być za 1-2-3 lata;
 • prezentacji pozyskanej wiedzy o rynku docelowym;
 • profilu Klienta.

Koszty warsztatów mieszczą się w przedziale od 2 000 zł do 5 000 zł (cena zależna jest od zakresu prac i ewentualnego dojazdu dla Klienta). Po przeprowadzonych warsztatach Klient otrzymuje szczegółowy raport wraz z rekomendacjami dalszych działań.

Chcesz zbudować solidny biznes?

 

Zostaw swój numer telefonu oraz adres mail. Skontaktujemy się z Tobą, by sprawdzić czy możemy Ci pomóc.

Na początku zaprosimy Cię na 30 minutową, bezpłatną konsultację i przeprowadzimy wstępną analizę Twoich potrzeb. Po rozmowie zaproponujemy działania, które pomogą realizować cele Twojej firmy.

 

Przeczytaj o skutecznych strategiach

 • strategia marketingowa

  Dlaczego strategia marketingowa jest tak ważna dla Twojej firmy?

  Żeby się rozwijać trzeba wiedzieć w jakim kierunku iść. Ważne jest jednak to, by mieć solidne podstawy do tego, by te cele określić. Strategia marketingowa daje właśnie podwaliny do planowania, a sam dokument można porównać do mapy drogowej niezbędnej w podróży. 

  Czytaj dalej
 • Analiza makroekonomicznaav

  Analiza makrootoczenia w budowaniu strategii marketingowej

  Analiza makrootoczenia jest pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem w opracowaniu strategii marketingowej jest pozyskanie możliwie dużej wiedzy na temat rynku, otoczenia, marki, własnych działań, klienta. To niewątpliwie kluczowe elementy, ale to nie od tej części należy pracować nad strategią.

  Czytaj dalej
 • Archetyp marki

  Archetypy marki – kim jest marka i jak ją określić?

  Archetypy marki są pewnym wzorcem i mówi o charakterze i głównych wartościach marki.  Prezentują wzorce zachowań ludzkich, które odzwierciedlają style bycia. Archetypy wywodzą się z psychologii, ale w ostatnich latach zyskały na popularności w branding i zarządzaniu marką. Dowiedz się jaki jest archetyp Twojej marki.

  Czytaj dalej
 • Badania marketingowe

  Badania marketingowe w procesie budowania strategii

  Badania marketingowe to proces, podczas którego gromadzimy obiektywne i wartościowe informacje, a następnie przetwarzamy je po to, by uzyskać całościowe spojrzenie na biznes, ocenić szanse na sukces prowadzonego przedsiębiorstwa oraz dowiedzieć się jak myśli i czego oczekuje nasz Klient. Na czym polegają badania marketingowe w procesie strategii? Przeczytaj!

  Czytaj dalej